Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Konijn iets minder vogelvrij

23 maart 2005

Minister Veerman kiest voor een strenge interpretatie van de landelijke vrijstelling die geldt voor de jacht op konijnen. Er mag volgens de minister alleen op konijnen worden gejaagd als er een duidelijk verband gelegd kan worden met belangrijke schade aan landbouwgewassen. Als er geen verband met belangrijke schade kan worden aangetoond, is het konijn net zo goed beschermd als alle ander dieren in Nederland.

Dit blijkt uit een brief die minister Veerman onlangs aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Tevens geeft de minister in deze brief aan, dat hij voor 15 augustus 2006 nogmaals zal bezien of er al of niet tot sluiting van de jacht moet worden overgegaan.

Minister Veerman heeft naar aanleiding van acties van Dierenbescherming en Stichting Duinbehoud onderzoek laten uitvoeren naar de stand van de konijnen en hij heeft juridisch advies ingewonnen over de interpretatie van de Flora- en Faunawet. Deze inspanning van de minister heeft geleid tot een duidelijk beeld van de (slechte) konijnenstand en een betere bescherming van konijnen.

Voor de Stichting Duinbehoud is dit een eerste stap in de goede richting om het konijn er weer bovenop te helpen. Ziekten als myxomatose en VHS hebben afgelopen jaren geweldig huis gehouden onder de konijnen en in veel duingebieden zijn konijnen vrijwel verdwenen. Het stoppen van de jacht kan bijdragen aan herstel van de konijnenpopulatie. De Stichting Duinbehoud zal hierop blijven aandringen bij minister Veerman.