Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Provincie draagt 1,5 miljoen bij aan natuurherstel Zanderij Cruysbergen

5 april 2005

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) geven 1.532.720 subsidie aan het Goois Natuurreservaat voor natuurherstel van Cruysbergen. Dit project draagt bij aan de realisatie van de provinciale ecologische hoofdstructuur die bestaande natuurgebieden met elkaar gaat verbinden.

Cruysbergen was oorspronkelijk een heidegebied tussen Bussum en de Hilversumse Meent, later omgevormd tot een zanderij. Vervolgens vestigden zich er tuinders die in de loop van tientallen jaren de schrale bovengrond voedselrijk hebben bemest. De tuinbedrijven zijn inmiddels naar elders verhuisd, maar de vermesting is gebleven. Om de zanderij natuurwaarden te herstellen gaat het Goois Natuurreservaat de bovenste laag grond afplaggen. Deze grond wordt volgens plan afgevoerd naar Crailo en verwerkt in de 'hellingen' van de in aanbouw zijnde natuurbrug. Deze natuurbrug vormt straks een vitale schakel tussen de natuurgebieden Utrechtse Heuvelrug, Vechtplassen en het Naardermeer.

Het afplaggen van Cruysbergen kost in totaal circa 3,5 miljoen. De werkzaamheden starten deze maand en lopen door tot april 2006.
Dit om er voor te zorgen dat de Natuurburg Crailo uiterlijk 1 juni 2006 volledig voltooid is, een dwingende voorwaarde om de toegezegde EU-subsidie te verzilveren.