Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Voorlopig geen aangepaste ministeriële regeling Luchtkwaliteit

5 april 2005

Staatssecretaris Van Geel zal de Tweede Kamer voorlopig geen aangepaste ministeriële regeling voor luchtkwaliteit voorleggen. Dat schrijft hij vandaag aan de Tweede Kamer naar aanleiding een reactie van de Raad van State op zijn plan. Deze reactie, officieel Voorlichting, is ook aan de Kamer gestuurd.

Nederland moet voldoen aan Europese normen voor luchtkwaliteit Voor stikstofdioxide moet de norm uiterlijk in 2010 bereikt worden, voor fijn stof al in 2005. Uit het Nationaal luchtkwaliteitsplan van begin 2005 blijkt dat Nederland dat met de huidige maatregelen niet haalt. Het kabinet heeft naar aanleiding van dit plan al besloten dat extra maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren noodzakelijk zijn.
Nederland wilde verkennen of de Europese eisen voor luchtkwaliteit niet voor alle gebieden dienen te gelden. Vanwege de bescherming van de volksgezondheid zou er onderscheid gemaakt kunnen worden tussen gebieden waar wel en geen mensen wonen. Het blijkt dat een dergelijk interpretatie niet goedgekeurd kan worden zonder expliciete toestemming van de Europese Commissie.

Nederland heeft deze toestemming van de Europese Commissie nog niet. Staatssecretaris Van Geel zal daarom nu geen aangepaste ministeriele regeling aan de Tweede Kamer aanbieden, die van zo een onderscheid uitgaat.Verder blijkt uit het Nationaal Luchtkwaliteitsplan dat de normen voor fijn stof niet tijdig bereikt kunnen worden. Belangrijke reden hiervoor is dat dit stof voor het overgrote deel van natuurlijke oorsprong is of vanuit het buitenland komt. Nederland wilde overwegen om niet in alle gevallen heel strikt aan deze normen vast te houden. De Raad van State acht dit echter juridisch niet in al die gevallen mogelijk.
Eind april spreekt staatssecretaris Van Geel met de Tweede Kamer over het onderwerp luchtkwaliteit. Tot die tijd zal hij zich beraden op de situatie die nu lijkt te ontstaan, waarin de ruimte voor interpretatie van Europese regels beperkt lijkt te zijn.