Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Drentse veldwerkers hervatten inventarisatie flora en fauna

6 april 2005

Veldwerkers hebben hun grootschalige inventarisatie van de flora en fauna in Drenthe hervat. Vorig jaar is een begin gemaakt met het vastleggen van beschermde, bedreigde of zogeheten ecologisch indicatieve plantensoorten. In het laatste geval gaat het om planten, die een beeld geven van bijzondere milieuomstandigheden. Ook dit jaar wordt vooral in het zuiden van de provincie gewerkt, waar de gegevens het meest verouderd zijn. Tevens wordt een begin gemaakt met een actualisatie van de broedvogelgegevens.

Binnen tien jaar wil de provincie een nieuw overzicht hebben van de vegetatie in het landelijk gebied. De vorige inventarisatie begon in 1980 en liep tot en met 1997, waardoor de oudste gegevens al bijna vijfentwintig jaar oud zijn. Wegbermen, slootkanten, perceelscheidingen, waterlopen, houtwallen en bosjes zijn het werkterrein van de onderzoekers. Per traject van 50 tot maximaal 200 meter wordt een inventarisatie gemaakt. De onderzoekers maken ter plaatse een representatieve keuze van te karteren trajecten. Alle gegevens worden gedigitaliseerd en opgenomen in het provinciale geografische natuurinformatiesysteem. Zo kan bijvoorbeeld de verspreiding van Jakobskruiskruid nauwkeurig in beeld worden gebracht.

Richtte het veldonderzoek zich vorig jaar nog uitsluitend op de Drentse plantenwereld, dit jaar worden ook broedvogels geïnventariseerd, te beginnen in het Hunzedal rond het Achterste Diep. In het ruim 1.500 hectare grote gebied worden in de periode van april tot en met juli vijf inventarisatierondes gemaakt. Dat gebeurt volgens een landelijke standaardmethode, waarbij alle bijzondere vogelsoorten, waaronder weidevogels, worden geteld. De laatste keer, dat dit in dit gebied gebeurde, was in 1985.