Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Beheer nationaal park Schiermonnikoog in zijn geheel bij Natuurmonumenten

20 april 2005

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geeft EUR 100.000 per jaar aan Natuurmonumenten voor het beheer van natuurgebieden op Schiermonnikoog. Dat meldde Veerman vandaag tijdens het Voorjaarsforum van Natuurmonumenten in het teken van het 100-jarig bestaan. Om het eeuwfeest een extra feestelijk tintje te geven levert Veerman namens het rijk Natuurmonumenten graag een jaarlijkse bijdrage in de kosten van de binnenkort van Rijkswaterstaat over te nemen beheerstaken van natuurgebieden op Schiermonnikoog.

Sinds 1989 beheert Natuurmonumenten een derde deel van het nationaal park Schiermonnikoog. Het totale beheer van dit park komt nu in handen van Natuurmonumenten. Het voordeel daarvan is dat de broedgebieden en de voedselgebieden onder een beheerder komen.

Dienst Domeinen bezit de natuurgebieden op Schiermonnikoog. Het beheer, dat tot nu toe in handen was van Rijkswaterstaat, zal dus overgaan naar Natuurmonumenten. Deze overdracht vindt plaats in het kader van de wens van Rijkswaterstaat zich te beperken tot haar kerntaken.