Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Regeling Ruimte voor Ruimte in Zuid-Holland succesvol

26 april 2005

De regeling Ruimte voor Ruimte heeft in anderhalf jaar tijd veel respons opgeleverd. Als alle aanvragen worden uitgevoerd, verdwijnt 60.000 m2 bebouwing uit het Zuid-Hollandse landschap. Daarvoor in de plaats worden in totaal negenentwintig compensatiewoningen gebouwd, die slechts 5% van de oorspronkelijk bebouwde oppervlakte in beslag nemen. Dit blijkt uit een eerste evaluatie van de regeling die vandaag door het college van Gedeputeerde Staten is vastgesteld.

"De regeling heeft tot dusver 47 aanvragen opgeleverd, waarvan 70% aan de voorwaarden voldoet. In vrijwel alle gevallen zullen de woningen op het perceel van de gesloopte bebouwing worden gebouwd," aldus gedeputeerde Asje van Dijk. De regeling Ruimte voor Ruimte is bedoeld om de kwaliteit van het landschap in Zuid-Holland te verbeteren. Voormalige (agrarische) bedrijfsgebouwen en kassen worden vervangen door een aantal woningen, die per saldo veel minder ruimte in beslag nemen.

In het evaluatierapport staat, dat deze sloop-nieuwbouw een werkbare en goede methode wordt gevonden. De regeling krijgt brede steun van gemeenten. De feitelijke toepassing is echter nog vrij beperkt. De lange voorbereidingstijd van bouwaanvragen speelt hierin een rol. Een advies in het evaluatierapport luidt dan ook, dat er een vereenvoudiging van de regels moet komen waardoor de regeling aantrekkelijker en effectiever wordt. Er zijn regels die kunnen worden samengevoegd of geschrapt. Een andere aanbeveling is, om de methode van compensatie ter plekke (dus het bouwen van een compensatiewoning op de plek van de te slopen bebouwing) zoveel mogelijk te benutten. Aan het kiezen van een andere plek voor de compensatiewoning of -woningen kleven in de praktijk namelijk nogal wat financiële en juridische haken en ogen. GS nemen de aanbevelingen van het rapport over. De ontwerpnota "Herziening regeling Ruimte voor Ruimte" wordt door GS naar gemeenten en andere instanties (zoals belangenverenigingen land- en tuinbouw) gestuurd om hen de gelegenheid te geven tot inspraak.