Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


2000-soortendag 2005: Biodiversiteit in kaart gebracht

17 mei 2005

Aanstaande zondag, 22 mei 2005, wordt door de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF) de 2000-soortendag georganiseerd in het Nationaal park Zuid-Kennemerland. De VOFF is een overkoepeling van twaalf organisaties die zich met vrijwilligersonderzoek naar planten en dieren bezig houden.

Tijdens deze dag gaan zoveel mogelijk mensen op zoek naar planten en dieren in de omgeving van Duincentrum De Zandwaaier. Er zijn specialisten aanwezig uit heel Nederland die een deel van de biodiversiteit van het duingebied bij Overveen in kaart brengen.

Op zaterdagavond wordt al begonnen door met een lamp nachtvlinders te lokken en door vleermuizen op te sporen met een zogenaamde bat-detector. Zondagochtend om 6.00 uur gaan de vogelaars op pad en vanaf 9.00 uur tot in ieder geval 14.00 uur vertrekken er die dag continu excursies onder leiding van specialisten op allerlei gebied.

Op zaterdagavond wordt al begonnen door met een lamp nachtvlinders te lokken en door vleermuizen op te sporen met een zogenaamde bat-detector. Zondagochtend om 6.00 uur gaan de vogelaars op pad en vanaf 9.00 uur tot in ieder geval 14.00 uur vertrekken er die dag continu excursies onder leiding van specialisten op allerlei gebied.

Doel van de dag is om het begrip biodiversiteit zichtbaar te maken, door op één locatie zoveel mogelijk soortgroepen en soorten te registreren. Gedurende de zondag wordt aan allerlei planten en dieren aandacht gegeven. Zo zijn er naast kenners van planten, vogels en zoogdieren ook specialisten aanwezig op het gebied van mossen en korstmossen, miljoenpoten, pissebedden, spinnen en wantsen. De bosgedeelten zullen worden afgezocht op slakken en in het open duin zal op zoek worden gegaan naar vlinders. De sloten en duinplassen zullen worden uitgekamd op zoek naar amfibieën, vissen en libellen.

De duinen rondom Duincentrum De Zandwaaier zijn buitengewoon gevarieerd en rijk aan planten en dieren. De bossen in de binnenduinrand zijn heel anders dan de duinstruwelen en deze wijken weer af van de open duingebieden en de waterpartijen. Mei is een uitstekende tijd om in de natuur actief te zijn: veel planten en dieren zijn in het voorjaar op hun mooist en zijn goed te zien. De 2000-soortendag is dé gelegenheid voor veldmedewerkers om met anderen in contact te komen en om met zijn allen veel planten en dieren te ontdekken. Uiteraard worden alle waarnemingen nauwkeurig genoteerd en direct bij terugkomst in het bezoekerscentrum verwerkt, zodat op het eind van de dag een prachtig overzicht kan worden gegeven van de aangetroffen soorten.

De dag is toegankelijk voor alle natuurliefhebbers die actief zijn of willen worden met veldonderzoek. Alle activiteiten vertrekken vanaf Duincentrum De Zandwaaier, Tetterodeweg 27, 2051 EG Overveen. Dit bezoekerscentrum ligt op een kilometer afstand van het treinstation Overveen en men wordt aangeraden met het openbaar vervoer te reizen. Er is slechts beperkt (betaalde) parkeergelegenheid bij De Zandwaaier.