Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Nieuwe folder Jakobskruiskruid

14 juni 2005

De provincie Drenthe heeft als aanvulling op de voorlichtingsfolder over het Jakobskruiskruid van vorig jaar een nieuw informatiebulletin gemaakt. Daarin staan uitgebreide adviezen over het voeren van een ecologisch beheer van graslanden en bermen, waarbij overlast door het Jakobskruiskruid wordt vermeden. De nieuwe folder maakt deel uit van het plan van aanpak, dat de provincie voor dit jaar heeft opgesteld.

In Drenthe is vorig jaar bezorgdheid ontstaan over de sterke toename van de plant in de provincie. Jakobskruiskruid bevat alkaloïden, die vooral voor paarden en runderen gevaarlijk kunnen zijn. Het gif kan bij een hoge dosis leiden tot een ernstige en soms dodelijke leverbeschadiging. Bij levende planten wordt de giftigheid door grazende paarden en vee herkend. Afgemaaide of droog afgestorven planten verliezen hun kenmerkende geur en worden dan wel gegeten.

In het plan van aanpak, waarmee gedeputeerde staten eerder dit jaar hebben ingestemd, wordt puntsgewijs aangegeven welke activiteiten voor dit jaar zijn gepland. Uitgebreide voorlichting, overleg met gemeenten, waterschappen en natuurbeheerders én extra aandacht voor het beheer van provinciale wegen en kanalen zijn de speerpunten van het plan. Zo wordt deze maand een inventarisatieronde opgenomen om vast te stellen waar veel Jakobskruiskruid voorkomt. Als het nodig is kan dan een extra maaibeurt worden ingelast.

In de nieuwe folder wordt ingegaan op het beheer van respectievelijk graslanden, bermen, braakland en natuurontwikkelingsgebieden. Bovendien zijn de meest gunstige maatregelen overzichtelijk in een schema weergegeven.

De nieuwe folder is toegestuurd aan gemeenten en andere beheerders van terreinen en bermen. Geïnteresseerden kunnen de folder opvragen bij de provincie Drenthe of opzoeken op de provinciale website www.drenthe.nl.