Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Minister Veerman geeft Limburg toestemming jagen op wild zwijn

13 juni 2005

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geeft de provincie Limburg toestemming één op één drukjacht (één jager, één drijver) op het wilde zwijn toe te staan. Het gaat hier om de zogenoemde nulstandgebieden. Dit zijn gebieden buiten het leefgebied van de wilde zwijnen in het Nationaal Park de Meinweg en de Veluwe. Minister Veerman heeft hiertoe besloten na een positief advies van het Faunafonds.

In Nederland zijn twee gebieden aangewezen als leefgebied voor het wilde zwijn. Dit zijn de Veluwe en de Meinweg. Buiten deze twee gebieden wordt een nulstand gehanteerd. Echter ook buiten deze leefgebieden komen wilde zwijnen voor. Het komt in toenemende mate voor dat wilde zwijnen vanuit Duitsland Nederland in trekken. Wilde zwijnen veroorzaken schade aan landbouwgewassen. De methode om bijvoorbeeld met lokvoer en afschot de populatie wilde zwijnen terug te dringen blijkt niet effectief genoeg. Daarom is vanuit Limburg gevraagd om deze maatregel.Het Faunafonds heeft de minister daarom geadviseerd één op één drukjacht toe te staan onder zorgvuldige en gecontroleerde uitvoering. Minister Veerman neemt het advies over en geeft de provincie Limburg hiermee de mogelijkheid ontheffing te verlenen.