Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Nederland gaat Europese LandschapsConventie ratificeren

10 juni 2005

Het Nederlandse landschapsbeleid is volledig in lijn met de Europese LandschapsConventie, een verdrag dat voorligt ter ratificatie door Nederland. Dit gaf Directeur-Generaal Van der Zande van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan bij de start van de manifestatie 'Landschap, troefkaart van Europa'. Deze manifestatie markeert de start van de Nederlandse deelname aan dit verdrag van de Raad van Europa.

De Minister van LNV, eerstverantwoordelijke voor het landschapsbeleid in Nederland, heeft recent het Nederlandse landschapsbeleid vernieuwd. Speerpunten voor het rijk zijn de 20 Nationale Landschappen, die ca 25% van de Nederlandse oppervlakte beslaan, en het ondersteunen van provincies en gemeenten bij het 'ontwikkelen met kwaliteit'. Met dat laatste wordt bedoeld dat ruimtelijke ingrepen met gevolgen voor het landschap steeds gepaard gaan met inspanningen om de landschappelijke kwaliteiten te verhogen.

Van der Zande gaf verder aan dat in Nederland belangrijke ruimtelijke veranderingen op stapel staan, variërend van nieuwe woningbouwprojecten tot het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. De komende jaren zal er veel moeten gebeuren om er voor te zorgen dat deze veranderingen gepaard gaan met landschappelijk kwaliteitsverbeteringen.

In dat licht is Van der Zande blij met het landschapsmanifest. In dit manifest geeft een groot aantal maatschappelijke organisaties hun betrokkenheid bij het landschap weer en hun wil om te werken aan behoud en versterking van de landschappelijke waarden. De organisaties onderschrijven en ondersteunen de Europese LandschapsConventie.Voor de economische toekomst van ons land zou het landschap wel eens van onschatbare waarde kunnen zijn, zo besloot Van der Zande zijn bijdrage aan deze dag.

Nederland is het dertigste Europese land dat tot ratificatie over zal gaan. Grote landen als Frankrijk, Polen, Italië en Spanje gingen ons land voor. Andere grote landen als Rusland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben nog niet besloten tot ratificatie.