Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Korenwolf nieuwe bron voor groene diensten

10 juni 2005

Gedeputeerde Staten zien de Korenwolf als een belangrijke impuls voor zogeheten 'groene dienstverlening' door de landbouw. De landbouw gaat in de komende periode bijna 200 ha landschap beheren tegen een jaarlijkse vergoeding van 2.300,- per ha. Het is voor het eerst dat deze dienstverlening op een zodanige schaal gebeurt, dat er sprake is van een serieuze inkomstenbron voor de landbouw. Daaruit blijkt, dat het beeld in de discussies over de Korenwolf, dat er alleen voor één diertje hoge kosten worden gemaakt, onjuist is, benadrukt gedeputeerde Ger Driessen. "De bescherming van de Korenwolf en de realisatie van reservaten past naadloos in al langer bestaande afspraken over natuurontwikkeling in de vorm van een voor het hele land geldende 'Ecologische Hoofdstructuur'. Die natuurontwikkeling is van belang voor de leef- en beleefomgeving van mens, plant en dier. Nieuw is, dat deze aanpak ook een inkomstenbron wordt voor de landbouw. Dat is dus een win-win-win-situatie", aldus Driessen.

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben begrip voor negatieve reacties van burgers naar aanleiding van de kosten van beschermingsmaatregelen voor de Hamster (Korenwolf), maar nuanceren dat beeld wel uitdrukkelijk. Omdat het beschermingsbeleid - inclusief de financiering - rechtstreeks voortvloeit uit Europees en Rijksbeleid, zien GS in de Korenwolf nu vooral een extra inkomensbron voor de landbouw. Om ervoor te zorgen dat de beschermingsmaatregelen tot 2010 positiever uitpakken voor Limburg, is het wel cruciaal, dat de provincie zelf meestuurt in de uitvoering van maatregelen in de regio. Ger Driessen: "Dat de landbouw een veel grotere rol gaat spelen bij de bescherming van de Hamster, is een belangrijk winstpunt. Tegen die achtergrond is landbouw-voorman Jean van der Linden bereid gebleken om voorzitter te worden van een nieuwe Hamstercommissie, die het project in Midden- en Zuid-Limburg gaat begeleiden. De natuurlijke rijkdom van Limburg krijgt versterking door Rijksgeld te gebruiken voor natuurdoelen die wij mede bepalen, en om de landbouw voor groene diensten te betalen."

Internationale afspraken
Op grond van internationale afspraken is Nederland verplicht om beschermingsmaatregelen te nemen voor de in ons land ernstig bedreigde Hamster. Tot die maatregelen hoort onder meer het inrichten van leefgebieden. Omdat die leefgebieden nu eenmaal zijn gelegen in Limburg, neemt de Provincie daarvoor medeveranwoordelijkheid en maken GS van de nood een deugd.

Een kritische motie van Provinciale Staten vertalen GS op een bijzondere wijze: GS willen in de communicatie meer aandacht te besteden aan de positieve effecten en winst die het project voor Limburg met zich meebrengt. Met die intentie heeft de Provincie de afspraken met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de bescherming van de Hamster en de taakverdeling daarbij tot 2010 bevestigd. LNV-minister Cees Veerman, die gisteravond in Limburg was vanwege het 50-jarig bestaan van de ontginningskern Vredepeel, reageerde hierop positief. "Deze win-win-win-aanpak van Limburg spreekt mij zeer aan", aldus Veerman.