Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


100 miljoen voor projecten landelijk gebied Noord-Holland in 2005 en 2006

7 juni 2005

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland tekent gedeputeerde Albert Moens deze week een bestuursovereenkomst met het rijk voor de financiering van projecten voor natuur (grondaankopen en inrichting), gebiedsgericht milieubeleid, bodemsanering, recreatie om de stad, nationale landschappen en afronding klassieke landinrichting in 2005 en 2006. Het gaat totaal om een bedrag van circa 100 miljoen euro waarvan de rijksoverheid 77 miljoen en de provincie Noord-Holland 23 miljoen voor zijn rekening zal nemen. Daarnaast zal de provincie voor grondaankopen natuur (PEHS) aan het rijk 16 miljoen euro voorfinancieren.

Deze bestuursovereenkomst loopt vooruit op de invoering van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) dat 1 januari 2007 zal ingaan. De provincie gaat dan de regie voeren over de uitvoering van integrale, gebiedsgerichte programma's voor o.a. milieu, water, natuur, landbouw, landinrichting, recreatie en toerisme.