Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Provinciale Staten zeggen ook "ja" tegen Wieringerrandmeer

30 mei 2005

Na de goedkeuring van Wieringen en Wieringermeer vorige week, omarmden ook Provinciale Staten van Noord-Holland de plannen voor het Wieringerrandmeer. Met het besluit gaat het project een nieuwe fase in. In de komende periode wordt het planconcept verder uitgewerkt en moeten er garanties komen op de bedragen in de begroting.

Gedeputeerde Hooijmaijers, voorzitter van de Stuurgroep, is verheugd met de uitkomst. 'Het is een belangrijke stap voorwaarts en een overwinning voor de nog prille, door de minister voorgestane, ontwikkelingsplanologie. Ik ben blij dat de volksvertegenwoordigers de Stuurgroep de ruimte geven om in de komende periode het ontbrekende geld bij elkaar te brengen en het plan te verfijnen.' Eind 2005/ begin 2006 worden alle afspraken definitief vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst. Als raden en Staten met die overeenkomst instemmen, zal het project in fases worden uitgevoerd.

De stuurgroep heeft nu de opdracht om voor die tijd een duidelijk beeld te geven over de sociaal-economische effecten van het randmeer en over de wijze waarop financiële risico's tussen de partners worden verdeeld. Daarbij wil de stuurgroep het project Wieringerrandmeer verbreden. "Zonder betrokkenheid van overheidsorganen als het Hoogheemraadschap, Dienst Landelijk Gebied en Staatsbosbeheer wordt het een moeilijk verhaal. Daarom willen we ze graag betrekken bij de verdere uitwerking van het planconcept tot een realiseerbaar plan," aldus Hooijmaijers.

Het planconcept dat aan Provinciale Staten is voorgelegd bevat een groot meer, zonder compartimentering. Het kanaal dat in de oorspronkelijke visie van consortium Lago Wirense ten zuiden van het randmeer was geprojecteerd is vervangen door een korter kanaal. De wooneilanden zijn oostwaarts opgeschoven. Daarmee blijven de open kogen van Wieringen beter zichtbaar. De fietstunnel is geschrapt en vervangen door bruggetjes die de eilanden verbinden. Hooijmaijers betitelt het project als een verrijking van de kop van Noord-Holland. 'Een unieke kans om een nieuw stukje Nederland te creëren'.

Het Wieringerrandmeer is het plan om tussen de gemeenten Wieringen en Wieringermeer een randmeer aan te leggen en in de omgeving daarvan ruimte te maken voor wonen, groen, bedrijvigheid en recreatie. Met het randmeerproject willen de samenwerkende gemeenten en provincie een impuls geven aan de hele kop van Noord-Holland.

Samenstelling van publiek-private Stuurgroep Wieringerrandmeer: Namens de publieke partijen:
Provincie Noord-Holland (dhr. Hooijmaijers, gedeputeerde en voorzitter), Gemeente Wieringermeer (dhr. Dekkers, wethouder), Gemeente Wieringen (mevr. Lont, burgemeester), Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (dhr. Hakvoort, loco-dijkgraaf).

Namens de private partijen:
Volker Wessels Stevin Bouw & Vastgoedontwikkeling Nederland bv (dhr. H.W. Werner, directeur) en Boskalis bv. (dhr. J.J. de With, directeur).

Voor meer informatie over het project Wieringerrandmeer: www.wieringerrandmeer.nl