Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


Iedereen welkom in Ontwerpatelier Bloemendalerpolder/KNSF-terrein

27 mei 2005

Deze week opent het Ontwerpatelier Bloemendalerpolder/KNSF-terrein haar deuren voor het publiek. Vanaf nu zijn wekelijks op donderdagmiddag buren, bewoners van Muiden en Weesp, belangenorganisaties en andere geïnteresseerden van harte welkom om tussen 16.30- 19.00 uur het werk van de ontwerpers te bekijken en eigen ideeën en tips mee te geven voor het gebied.

Wat is het Ontwerpatelier?
Het ontwerpatelier is een nieuwe manier om samen met alle betrokken partijen tot een visie op de inrichting van een gebied te komen. In het voormalig postkantoor in Muiden -in het gebied zelf dus - gebeurt het momenteel. Ontwerpers van de gemeenten Muiden en Weesp en de provincie Noord-Holland zijn er aan de slag, samen met bewoners, belangenorganisaties en gemeenteraadsleden van Muiden en Weesp. Het doel is om vóór de zomer een visie te ontwikkelen op de inrichting van het gebied Bloemendalerpolder/KNSF-terrein. En dan gaat het niet alleen maar om het plaatsen van woningen. Ook zaken als openheid en identiteit van het gebied, de infrastructuur, recreatie en de cultuurhistorie worden in de plannen opgenomen. De inwoners worden actief bij de plannen betrokken. Samen op weg naar een visie waar zo veel mogelijk partijen zich in kunnen vinden dus!

Er gebeurt nog meer
Behalve de openstelling van het atelier wordt er nog meer georganiseerd om alle partijen die dat willen, te betrekken bij dit proces. Zo vinden er groepsgesprekken en workshops plaats met een aantal bewoners en belangenorganisaties, zijn er sessies met gemeenteraadsleden en Statenleden en is er op zaterdag 18 juni een grote publieksdag in de vorm van een Safari door het gebied.

Het doel is om voor eind juli een nieuwe visie op het gebied Bloemendalerpolder/KNSF-terrein ontwikkeld te hebben. Direct na de zomervakantie wordt de visie gepresenteerd. De gemeenteraden van Muiden en Weesp nemen hier in september een besluit over.

U bent welkom!
Wilt u zien waar de Ontwerpers mee bezig zijn, uw steentje bijdragen aan dit proces, zien wat de laatste stand van zaken is, hoe anderen denken over de inrichting van dit gebied en hoe er wordt omgegaan met alle ideeën: kom dan gerust eens langs in het
Ontwerpatelier Bloemendalerpolder/KNSF-terrein
Burgemeester De Raadtsingel 15a (oude postkantoor van Muiden)
Iedere donderdag van 16.30-19 uur