Natuurnet uw kennismakelaar 

 
 
      


26 mei 2005VROM investeert in nationaal landschap De Hoeksche Waard

26 mei 2005

Minister Dekker (VROM) draagt met 2,97 miljoen bij aan de uitvoering van het zogenoemde Hoeksche Waard Vlietproject. Bij het project in Zuid-Holland ligt de nadruk op de landschappelijke versterking van de Hoeksche Waard, aangewezen als één van de nationale landschappen in de Nota Ruimte. Het geld komt uit het Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) van het ministerie. De minister vindt het project een goed voorbeeld van versterking van het nationaal landschap door ontwikkeling. Het Hoeksche Waard Vlietproject is de eerste met een bijdrage van het Rijk in een serie groene projecten in het BIRK-programma.

Met de uitvoering van het project ziet minister Dekker kans voor een economische impuls in het gebied. Zo komen er meer mogelijkheden voor recreatie, onder meer door de aanleg van fiets- en wandelpaden. Daarnaast worden nieuwe kreken aangebracht en oude kreken hersteld om de oude structuur weer zichtbaar te maken in het landschap. Een verbreding van de kreken zorgt voor betere mogelijkheden voor opvang en afvoer van water. Het herstel betekent een versterking van de biodiversiteit in het groene gebied. In het project wordt ook rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde van het gebied.

Met de toekenning van 2,97 miljoen aan de Hoeksche Waard neemt minister Dekker het advies over van de commissie die haar adviseert bij de investering van de BIRK-gelden. De totale kosten van het plan bedragen 17,6 miljoen.
Met de BIRK-regeling investeert het ministerie van VROM in projecten die passen binnen het ruimtelijk beleid. Voorwaarde is dat projecten de ruimtelijke kwaliteit van de steden en/of het landelijk gebied versterken. In totaal selecteerde minister Dekker negentien projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het BIRK-budget.

Meer informatie( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=20604)