Natuurnet uw kennismakelaar 

 
BugelHajema Adviseurs
BugelHajema Adviseurs
Bram Omon
Vaart nz 48-50
9401 GN Assen
tel: 0592 316206
fax: 0592 314035
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.bugelhajema.nl
Producten
Beheersadviezen
Beleidsadviezen
Bestekken
Effectenstudies
Foto/film-materiaal
Kartering
Methodiekontwikkeling
Monitoring
Onderzoek
Visie-vorming
Voorlichting


Wetgeving
Aanvragen ontheffing soortbescherming
Aanvragen vergunning gebiedsbescherming
ADC-toets
Ecologisch Werkprotocol
Nader onderzoek beschermde soorten
Natuurtoets
Nee-tenzij-toets
Passende beoordeling
Quickscan soorten
Quickscan Wet natuurbescherming
Toets houtopstanden
Voortoets

Landschapstypen
Agrarisch gebied
Bossen
Landschapselementen
Natuurgebieden
Stedelijk gebied
Zoete wateren
Zoute wateren

Soortgroepen
Amfibieën
Insecten
Kleine grondgebonden zoogdieren
Overige soorten
Overige zoogdieren
Reptielen
Vissen
Vleermuizen
Vogels
Weekdieren

Opdrachtgevers
Adviesbureaus
Bedrijfsleven
Gemeentelijke overheid
Particulieren
Provinciale overheid
Rijksoverheid
Terreinbeherende organisaties
Waterschappen

Brancheorganisatie
Bond van Nederlandse stedebouwkundige en Planologische Bureaus (BNSP)
Netwerk Groene Bureaus (NGB)
Nederlandse Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL)
andere branche-organisaties

Aantal medewerkers
8 tot 30 medewerkers

 
Powered by Phoca Cart