info over de beheerder van Natuurnet, Second Opinion
      Natuurnet
kennismakelaar

 

 

Natuur wordt steeds belangrijker.

Natuurbescherming, economische ontwikkeling, natuur als economische vestigingsfactor, natuur in de stad, natuur als bron voor cultuur, natuur als verantwoordelijkheid,...

Natuurbeheer, natuurontwikkeling, agrarisch natuurbeheer, natuurbeheer door vrijwilligers, natuurgerichte recreatie, ...

Natuur is verweven met alle andere maatschappelijk activiteiten. Dat vraagt om goede toegang tot informatie over natuur en over het samengaan van natuur en andere maatschappelijk activiteiten.

Natuurnet vervult een makelaarsrol voor kennis over natuur. Natuurnet biedt toegang tot natuuradviseurs en tot actuele ontwikkelingen.

Bestemd voor mensen die zich beroepshalve bezighouden met natuur: vanuit bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.

actuele ontwikkelingen

informatie over adviesbureaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggesties?

Aanmelden voor deelname aan het Natuurnet?

Reacties op Natuurnet zijn van harte welkom.

Second Opinion, adviseur voor het kennisdomein natuur, onderhoudt Natuurnet sinds 1996.

 

Ons Privacybeleid