NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

€5 ton voor landschap Krimpenerwaard

29 mei 2015

Het Streekfonds Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland investeren de komende maanden flink in het landschap van de Krimpenerwaard. Samen met gebiedspartijen realiseert het Streekfonds een activiteitenprogramma, waarbij €560.000 geïnvesteerd wordt in cultuurhistorische en landschappelijke projecten.

De provincie financiert de helft vanuit het Uitvoeringsprogramma Groen, de projectpartners investeren de andere helft in euro’s en arbeid. Het Streekfonds en de projectpartners zijn verheugd dat er zoveel geld en energie is vrijgekomen voor nieuwe projecten en zijn blij met de samenwerking.

Zestien projecten
De projectpartners Agrarische Natuurvereniging Weidehof, Zuid-Hollands Landschap, Natuur Coöperatie Krimpenerwaard en de gemeente Krimpenerwaard realiseren in 2015 samen maar liefst 16 projecten. Het gaat onder andere om projecten die het landschap beleefbaar maken.

Zo is er speciale aandacht voor het boezemgebied bij de 6e molen achter Haastrecht. Hier is veel te zien en te leren over de molen, het landschap en de natuur. Dit gebeurt via een nieuw lespakket en een fotoproject met basisschoolleerlingen. Ook wordt het gebied rond de molen beter toegankelijk gemaakt en voorzien van informatiepanelen voor bezoekers.

Binnen het thema ‘Vergroten van de biodiversiteit’ is onder andere aandacht voor een bijzondere vogel: de zwarte stern. Om het deze vogel naar de zin te maken, leggen streekorganisaties broedputten en broedvlotjes aan. Partijen werken ook samen aan het natuurvriendelijk baggeren om de waterkwaliteit te verbeteren en de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Zo krijgen nog meer weidevogels, planten en kleine dieren een thuis in de Krimpenerwaard.

Verder zijn er projecten die kleine elementen in het landschap toevoegen of herstellen. Zo komen er weer streekeigen hekken, die ook nog eens vlinders aantrekken en wordt de beplanting langs de GouderakseTiendweg hersteld.

Het Streekfonds verbindt
In de komende jaren zal in de Krimpenerwaard meer nieuwe natuur worden ontwikkeld. Aanleg en beheer van deze nieuwe natuur doet de overheid samen met de boeren. Daarnaast is en blijft er zorg nodig voor het versterken van de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van de Krimpenerwaard. Ook blijft aandacht voor de beleving van dit landschap nodig, zodat toekomstige generaties de waarde van het gebied blijven (h)erkennen. Het Streekfonds zal blijven zorgen voor financiering van projecten in en voor het landschap, maar ziet ook een nieuwe rol die zij graag oppakt: het stimuleren en verbinden van bewoners, bedrijven en partijen uit de streek. Zodat zij gezamenlijk projecten oppakken en uitvoeren die goed zijn voor het oer-Hollandse landschap van de Krimpenerwaard.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet