NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Beekherstel geeft ruimte aan natuur, recreatie en water in Overijssel

21 april 2016

Negentien vispassages, 16,45 km beekherstel, 170.000 m3 waterbergingsgebied, nieuwe mountainbikeroutes en fiets- en wandelpaden. Dat is het resultaat van zes projecten in en om de Buurserbeek, Schipbeek en Dortherbeek tussen Haaksbergen en Deventer. Antoinet van Helvoirt, heemraad bij waterschap Rijn en IJssel en gedeputeerde Boerman van de provincie Overijssel voltooiden op woensdag 20 april 2016 op Landgoed Lankheet in Haaksbergen deze projecten samen met alle betrokken partners en omwonenden. Hierdoor krijgt natuur en recreatie in het gebied een impuls.

Ruimte voor het water
De oevers zijn aangepast waardoor deze vriendelijker zijn voor planten en dieren. De beken zijn vispasseerbaar gemaakt, zodat de vissen geen barrières meer ondervinden van de stuwen. Daarnaast zijn er nieuwe fietspaden, mountainbike paden en wandelpaden aangelegd en kan de Buurserpot weer varen bij Lankheet. Ook zijn de kades van de beek op sommige plaatsen aangepast, waardoor het water bij heftige regenbuien doorgeleid wordt naar waterbergingsgebieden en wateroverlast elders voorkomen wordt. Op deze manier versterken we de natuur en recreatie in het gebied en spelen we in op de gevolgen van klimaatveranderingen.

Projecten
De zes projecten die provincie Overijssel en Waterschap Rijn en IJssel de afgelopen jaren hebben aangepakt, zijn:

Buurserbeek (Braambrug - instroom Zoddebeek)
In de Buurserbeek tussen Braambrug en de instroom van de Zoddebeek belemmerden 9 stuwen de vistrek en had de beek steile, onnatuurlijke oevers. De vissen kunnen de stuwen nu passeren en de oever is natuurlijker ingericht. Ook is er meer ruimte gemaakt om water tijdelijk te bergen in natte perioden. In samenwerking met Regio Twente is een nieuwe mountainbikeroute en recreatieve wandelroute (wandelnetwerk Twente) aangelegd. In totaal: 5,7 km beekherstel, 50.000 m3 waterberging, 9 vispassages. Kijk voor meer informatie op www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/afgeronde-projecten/buurserbeek-1/.

Buurserbeek (instroom Zoddebeek- Schansweg)
In de Buurserbeek tussen de instroom van de Zoddebeek en de Schansweg belemmerden 2 stuwen de vistrek en had de beek steile, onnatuurlijke, oevers. Ook hier zijn de stuwen vispasseerbaar gemaakt en de oever natuurlijker ingericht. Bij heftige regenbuien vindt de waterberging plaats in de natuurgebieden Haaksbergerveen en Buurserzand. In de beek zelf zijn weer bochten (meanders) aangebracht om de natuur diverser te maken. In dit project is samenwerking gezocht met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. In totaal: 1,4 km beekherstel, 28.500 m3 waterberging, 3 vispassages. Kijk voor meer informatie op www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/afgeronde-projecten/buurserbeek-0/.

Buurserbeek (Landgoed Lankheet)
De Buurserbeek en de Botterbeek vlakbij het Landgoed Lankheet zijn passeerbaar gemaakt. De houten vispassage, gemaakt van boomstammen, is gecombineerd met een bootsluis. Hierdoor kan de Buurserpot weer varen! Ook is er een waterbergingsgebied aangelegd op het landgoed. Natuurontwikkeling, waterberging en recreatie zijn in dit project op een unieke wijze gecombineerd. In totaal: 1 km beekherstel, 65.000 m3 waterberging, 4 vispassages in de Buurserbeek en 7 vispassages in de Botterbeek (waarvan 3 gecombineerd met een bootsluisje). Kijk voor meer informatie op www.wrij.nl/thema/actueel/projecten/buurserbeek-landgoed/.

Schipbeek (Nieuwe sluis - Zandvang - Borculoseweg)
De Schipbeek is natuurlijker ingericht. Hierdoor wordt het water schoner. Planten, dieren en mensen profiteren ervan. Ook is de kade verlegd zodat er meer ruimte is om water langer vast te houden in natte tijden. Dit beperkt wateroverlast elders. In totaal: 1 km beekherstel, 26.500 m3 waterberging, 1 vispassage. Kijk voor meer informatie op www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/afgeronde-projecten/schipbeek-(nieuwe/.

Schipbeek (Kooidijk - Roosdomsweg)
Ook dit deel van de Schipbeek is natuurlijk ingericht en ruimte gemaakt om water langer vast te houden in natte tijden. Gelijktijdig is een fietspad aangelegd op de linkerkade in samenwerking met de gemeente Hof van Twente. De rechterkade is geschikt gemaakt voor ruiters in samenwerking met de Regio Twente. In totaal: 2,7 km beekherstel, 2 vispassages. Kijk voor meer informatie op www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/afgeronde-projecten/schipbeek-kooidijk/.

Dortherbeek (West herinrichting)
Dortherbeek ligt op de grens van Overijssel en Gelderland. De beek is natuurlijker ingericht en er is 3 ha stapstenen aangelegd voor amfibieën. In totaal: 4,65 km beekherstel. Kijk voor meer informatie op http://www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/afgeronde-projecten/herinrichting-0/.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet