NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Databank EU-subsidies aangevuld met gegevens 2015

28 april 2016

De online databank met landbouw- en visserijsubsidies is aangevuld met gegevens over het jaar 2015. Het afgelopen jaar is er in Nederland voor € 779 miljoen aan Europese landbouwsubsidies uitgekeerd. Tevens werd € 80 miljoen uitbetaald in het kader van het Plattelands Ontwikkeling Programma. De subsidietoekenning gebaseerd op het Europees Visserijfonds bedroeg € 9 miljoen.

De subsidiegegevens (bedragen en begunstigden) zijn te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze database is geactualiseerd met informatie over het boekjaar 2015. In de landbouwsector betreft dat de periode van 16 oktober 2014 tot en met 15 oktober 2015. Voor de visserij gaat het om de gegevens over het kalenderjaar 2015.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet