NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuwe Europastrategie voor provincie Utrecht

21 april 2016

Provinciale Staten heeft de nieuwe Europastrategie 2016-2019 “In verbinding in Europa!” vastgesteld. Doel van de strategie is Europa optimaal te laten bijdragen aan zes provinciale opgaven, te weten: Gezonde leefomgeving, Energietransitie, Economische ontwikkeling, Landelijk gebied en natuur, Mobiliteit en bereikbaarheid, Cultuur, erfgoed, toerisme en recreatie.

De Europastrategie 2016-2019 In verbinding in Europa! geeft inzicht in de veelzijdige betrokkenheid van de provincie bij Europa. Ook biedt het uitgangspunten, ambities, activiteiten en opgaven.
Europese kansen

Naast ‘Den Haag’ krijgt de provincie Utrecht steeds meer te maken met ‘Brussel’. De provincie moet de Europese regelgeving naleven (bijv. mededingingsregels, aanbestedingsregels of staatssteunregels) en implementeren (bijv. op het gebied van milieu, luchtkwaliteit of biodiversiteit). Omdat Europese regelgeving een steeds grotere rol speelt op vrijwel alle beleidsterreinen, lobbyt de provincie in verschillende verbanden (IPO, Huis van de Nederlandse Provincies, Regio Randstad, Europese netwerken) om deze regelgeving uitvoerbaar en nuttig te houden. Europa biedt ook kansen voor kennisuitwisseling, financiering en profilering.
In verbinding

Een belangrijk uitgangspunt van de Europastrategie is een goede regionale samenwerking. Om effectief in Brussel te opereren, Utrecht op de kaart te zetten of om Europese projecten uit te voeren is het noodzakelijk om regionaal krachten te bundelen. Hiervoor werken we nauw samen met de stad Utrecht, de Universiteit, overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven in de Economic Board Utrecht. Een bijzonder sterk samenwerkingsverband heeft de provincie met de overige Randstadprovincies. Met de overige provincies werken wij samen aan generieke Europese lobbydossiers in het Huis Nederlandse Provincies in Brussel en in het IPO en met andere Europese regio’s in verschillende thematische netwerken, zoals het netwerk AIR voor luchtkwaliteit.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet