NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

‘1000ha nieuwe stedelijke natuur’ wint VHG Groenprijs

9 sept 2016

Jaarlijks reikt de VGH, branchevereniging voor hoveniers en groenvoorziener, de VHG Groenprijs uit. De winnaar ontvangt € 1.000. Dit jaar sleepte de Green Deal 1000ha nieuwe stedelijke natuur de erkenning in de wacht.

Steeds meer burgers zijn betrokken bij hun buurt en willen de buurt vergroenen. Ook gemeenten en ondernemers dragen een steentje bij en helpen bij de realisatie van deze initiatieven. Omdat deze ideeën te ondersteunen reikt de VHG de Groenprijs uit. “Wij pleiten ervoor om burgerparticipatieprojecten een samenwerking tussen burgers, gemeente en groene ondernemers te laten zijn’, legt directeur Egbert Roozen op de website www.duurzamedinsdag.nl uit.

De winnaar
Het rapport roemt met name de verbindende en inspirerende ambities van de Green Deal 1000 ha nieuwe stedelijke natuur. “Dit idee van Greenlabel resulteerde in 2015 in een Green Deal. De aansprekende doelstelling bracht direct diverse partijen in beweging. Afgelopen voorjaar kwamen grondeigenaren, vertegenwoordigers van kennis- en onderwijsinstellingen, groene NGO’s en ondernemers uit de groenbranche bijeen om te bespreken hoe zij samen meer dan 1.000 hectare nieuw groen kunnen realiseren in stedelijke gebieden.”

Genomineerden
De andere genomineerden waren Joke Broekvoorzitter van Weestuin Wielewaal en Weed Free Service. Bij Weestuin Wielewaal kunnen buurtbewoners een stuk tuin adopteren, om zo verpaupering te voorkomen en een stimulerende gezonde leefomgeving voor kinderen te creëren. En Weed Free Service bestrijdt onkruid op milieuvriendelijke wijze en wil deze mogelijkheden breder onder de aandacht brengen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet