NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

2015 is het Jaar van de Das!

18 jan 2015

De das. Een goedmoedige lobbes, een prachtig dier met een sprekende kop, een bewoner van oeroude burchten en een sociaal dier met sterke familiebanden. Dit jaar organiseert de Zoogdiervereniging samen met Das&Boom het Jaar van de Das. Dit doen wij om het succes van de das te vieren en iedereen kennis te laten maken met dit fascinerende dier. Dit doen we onder meer door het verspreiden van nieuwsberichten en het publiceren van een boek in samenwerking met de KNNV Uitgeverij.

Dassen tellen
Omdat een dassen erg schuw zijn, is het tellen van deze dieren erg lastig. Aangenomen wordt dat er momenteel zo'n 6000 dassen leven in ons land. Maar de laatste uitgebreide dassentelling is alweer van 15 jaar geleden. Daarom organiseren de Zoogdiervereniging en Das&Boom dit jaar in samenwerking met regionale dassenwerkgroepen en terreinbeherende organisaties een nieuwe ’volkstelling’ onder de dassen.

Succesvolle bescherming
Precies 30 geleden werd in de Tweede Kamer de Dassennota goedgekeurd. Dit plan was breed gedragen, omdat het door partijen met uiteenlopende belangen was opgesteld. Dit ambitieuze plan moest ervoor zorgen dat de toen bijna uitgestorven das voor ons land behouden zou blijven. Dankzij de inspanning van terreinbeherende organisaties, Rijkswaterstaat, provincies, herintroducties en de beschermingsinspanningen van Das&Boom is het gelukt. Het gaat weer goed met de das! En dat terwijl ons land steeds voller wordt en het leefgebied voor de das steeds meer onder druk komt te staan.

Interacties das en mens
Meer dassen en meer mensen betekenen meer onderlinge interacties. Een van de meest opvallende daarvan zijn de circa 1000 dassen die jaarlijks sneuvelen in het verkeer. In dit Jaar van de Das willen wij daarom ook extra aandacht besteden aan verkeersvoorzieningen, die dassen veilig naar de overkant van de weg moeten helpen.

Doel
In 2015 moet dus voor iedereen duidelijk worden dat we heel blij mogen zijn met onze das en dat de bescherming zeer succesvol is geweest. Desondanks moeten we actief en alert blijven om dit dier voor het nageslacht te behouden.

Meer informatie over het Jaar van de Das is te vinden op www.jaarvandedas.nl.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet