NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

2e ronde doe-budgetten leefbaarheid

21 sept 2015

Kleine projecten die de leefbaarheid in een dorp, wijk of kern in Brabant versterken, kunnen tot 15 oktober een subsidie-aanvraag indienen voor de 2e ronde van de doe-budgetten.

2e ronde doe-budgetten leefbaarheid
Met de doe-budgetten wil de provincie kleine initiatieven steunen, die anders vaak niet van de grond komen. Projecten van inwoners zelf, die zonder financiële steun eigenlijk niet mogelijk zijn. Voor een project kan maximaal de helft subsidie (met een maximum van € 5.000) worden gegeven. Net als bij de 1e ronde, worden de projecten ook beoordeeld door andere indieners. Daarmee kunnen ze hun kennis delen en leren van elkaar.

Goede ideeën
“Vaak weten mensen zelf heel goed wat nodig is om hun omgeving te verbeteren. Dat zijn plannen die niet eens zo veel geld kosten en heel goed zijn voor de leefbaarheid. Daar is deze regeling voor bedoeld”, zegt Brabantse gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur).

In de 1e ronde zijn 140 aanvragen ingediend, waarvan er ruim 50 subsidie hebben gekregen. “Dat geeft heel mooi aan hoe zeer Brabanders bereid zijn om zelf aan de slag te gaan voor hun eigen leefomgeving. Met deze regeling, ondersteunen we initiatieven die heel dicht bij mensen staan”, aldus de gedeputeerde.

Evaluatie
Voor de 2e ronde is € 195.000 beschikbaar. In december wordt bekend welke projecten een subsidie krijgen. Na deze ronde worden de doe-budgetten geëvalueerd. Op basis daarvan wordt bekeken of er nog volgende tranches komen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet