NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

40 miljoen voor het platteland van Utrecht

17 feb 2015

De Europese Commissie heeft 13 februari het derde Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) goedgekeurd, waarin voor de provincie Utrecht een bedrag van 40 miljoen euro beschikbaar is. Dit biedt mooie kansen voor agrarisch natuurbeheer en innovatie in de agrarische sector.

Het geld wordt de komende jaren ingezet voor het in stand houden van natuur- en landschapswaarden door boeren, voor schoner water in sloten en andere oppervlaktewateren, voor landinrichting en voor innovatieve en duurzame toepassingen in de bedrijfsvoering van boeren en in het bijzonder de jonge boeren. Plattelandsontwikkeling van onderaf (ook wel bekend als LEADER) krijgt met het geld ook een nieuwe impuls: het gaat dan om projecten die vanuit plattelandsondernemers ontstaan en die bijdragen aan de vitaliteit en kwaliteit van het landelijk gebied. Er kan met het geld ook meer aandacht komen voor een goede verbinding tussen stad en land. Zo blijft de provincie, die relatief klein is en waar veel samenkomt, aantrekkelijk om te wonen en recreëren.

Het POP3 is een landelijk programma dat door twaalf provincies en het ministerie van Economische zaken wordt uitgevoerd in samenwerking met de waterschappen. Het wordt gefinancierd vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Daartegenover staat een verplichte cofinanciering van 40 miljoen vanuit de provincie en waterschappen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet