NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aan de slag met pilots Vierkante Meter Natuur

5 april 2016

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de ondertekening van een intentieovereenkomst met de Freelance Boswachter. Daarmee krijgt Martine Dubois, de vrouw achter projectindiener De Freelance Boswachter, gefaseerd de beschikking over een geldbedrag uit het programma Nieuwe Natuur en twee locaties van Stichting het Flevolandschap. Op deze locaties mag ze de komende jaren twee pilotprojecten ontwikkelen. De pilots vinden plaats dicht bij stedelijk gebied; in de Pampushout bij Almere, en in het Larserbos, dicht bij Lelystad.

De Freelance Boswachter diende een idee in om nieuwe natuur te creëren in de vorm van ‘Een vierkante meter natuur’. De natuur zo dicht mogelijk bij mensen brengen en mensen zo dicht mogelijk bij de natuur, dat was haar drijfveer. Het idee van de Freelance Boswachter is om stukken natuur te verhuren aan scholen, bedrijven of particulieren. Als mensen een stuk natuur pachten kunnen zij hun eigen invulling geven en zich zo letterlijk verbinden met de natuur. Het project speelt daarmee vooral in op beleving van natuur en participatie van inwoners in de natuurontwikkeling.

Opstarten pilots
Provinciale Staten hebben op 17 december 2014 het projectvoorstel 'Vierkante meter natuur' gehonoreerd als onderdeel van andere projectvoorstellen zoals 'Noorderwold-Eemvallei' en 'Gouden randen langs de Pampushout', beiden projectvoorstellen van Stichting Het Flevolandschap. Om te testen of het projectidee aanslaat bij de doelgroep heeft Martine voorgesteld om pilotprojecten op te starten twee verschillende locaties dichtbij stedelijk gebied. Afspraken over de uitvoering hiervan zijn vastgelegd in de intentieovereenkomst. Stichting het Flevolandschap heeft het voornemen uitgesproken om, als de pilots succesvol blijken te zijn, grond op hun eigen projectlocatiesbeiden nabij Almere beschikbaar te stellen voor het (definitief) realiseren van het projectidee van de Freelance Boswachter.

Gefaseerd
De pilots worden in fasen uitgevoerd. De eerste fase is gericht op het werven van deelnemers voor het projectidee; in deze fase moet blijken of er voldoende interesse is voor het initiatief. Als dat zo is, mag in de tweede fase worden gestart met het inrichten van ‘vierkante meters natuur’. Aan het eind van iedere fase wordt geëvalueerd. Mocht de evaluatie negatief uitvallen dan wordt de pilot stopgezet en komt de nog resterende bijdrage van het programma Nieuwe Natuur aan de pilot te vervallen. Maar daar gaat Martine Dubois vooralsnog niet vanuit. Vol enthousiasme gaat ze aan de slag om haar natuurdroom, letterlijk in het veld, verder vorm te geven.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet