NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aanleg Nieuwe Natuur 'Swifterpark' stapje dichterbij

30 sept 2015

Het ‘Swifterpark’ is een stap dichterbij gekomen. Op 1 oktober hebben de provincie en de projectindieners W.M. van Dalen en N.A. van Dalen-Blaak de intentieovereenkomst voor dit natuurgebied langs de Biddingweg in Swifterbant ondertekend. Dat gebeurde in het bijzijn van gedeputeerde Jan-Nico Appelman.

In de intentieovereenkomst staat beschreven welke voorbereidende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om te komen tot een realisatieovereenkomst voor het project ‘Swifterpark’.

Voormalig gronddepot
Met hun project ‘Swifterpark’ wil de familie Van Dalen een voormalig gronddepot omzetten naar natuur. Het gebied van 24 hectare zal een parkachtig uiterlijk krijgen met ruimte voor zowel akker,- als weidevogels. Door de inzet van blaarkoppen als grazers, zal het beheer op een natuurlijke wijze uitgevoerd worden. De gunstige ligging ten opzichte van Swifterbant zal het gebied een hogere belevingswaarde geven waar inwoners uit de regio van kunnen genieten. De realisatie van het natuurproject kan een nieuwe impuls aan de omgeving geven.

Natuurgebied aan de Biddingweg
Provinciale Staten (PS) hebben het voorstel voor het project ‘Swifterpark’ samen met nog 21 andere projectvoorstellen eind vorig jaar gehonoreerd. Dat wil zeggen dat het project onder leiding van indiener W.M. van Dalen zelf mag worden uitgevoerd, met ondersteuning vanuit het programma Nieuwe Natuur.

Hoe ondersteunt de provincie?
De ondersteuning van de provincie Flevoland bestaat naast inbreng van kennis en kunde ook uit door PS toegewezen middelen uit het programma Nieuwe Natuur. In overeenkomsten staat welke werkzaamheden in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de provincie. De intentieovereenkomst heeft betrekking op de werkzaamheden en vergoedingen in de voorbereidende fase, die voorafgaat aan de daadwerkelijke verwezenlijking van het project.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet