NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Aanleg natuurbrug over Zeeweg stap dichterbij

22 april 2015

“Met de bouw van deze brug herstellen we wat de mens ooit kapot heeft gemaakt”. Die woorden sprak gedeputeerde Jaap Bond op dinsdag 21 april 2015 toen hij samen met de wethouder Richard Kruijswijk van de gemeente Bloemendaal de samenwerkingsovereenkomst tekende voor de realisatie van de Zeepoort; de natuurbrug over de Zeeweg in Bloemendaal. De aanleg van de brug start naar verwachting in de tweede helft van 2016.

Natuurbrug Zeepoort is de laatste in een schakel van drie natuurbruggen in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Dit is een duingebied van internationaal belang en van grote waarde voor het leefklimaat van de inwoners van dit verstedelijkte deel van Noord-Holland. Door de aanleg van wegen en spoorlijnen is de natuur versnipperd geraakt. Met de drie natuurbruggen ontstaat een groot aaneengesloten natuurgebied van meer dan 7000 hectare, waardoor de overlevingskans van (beschermde) diersoorten van dit kenmerkende duingebied groter wordt. De natuurbrug in Zandvoort (Zandpoort) is al gerealiseerd en de natuurbrug over het spoor (Duinpoort) is in volle voorbereiding. De aanleg van de Zeepoort start naar verwachting in de tweede helft van 2016 en is in het najaar van 2017 gereed. Deze brug heeft alleen een natuurfunctie; mensen kunnen er geen gebruik van maken.

Landschappelijke inpassing
Hoe de brug over de Zeeweg er uit komt te zien, is nog niet bekend. Zowel de provincie als de gemeente Bloemendaal willen een brug die goed in het landschap en bij de monumentale Zeeweg past. De Zeeweg in Bloemendaal is een bijzondere weg. Het ontwerp is van de beroemde tuin- en landschapsarchitect L.A. Springer. Typische kenmerken zoals de kronkeling van de weg door het landschap, gescheiden rijbanen voor autoverkeer in combinatie met gescheiden fiets- en wandelpaden en de grote breedte van de weg zorgen voor een optimale beleving van het duinlandschap.
Bij de aanbesteding is de landschappelijke inpassing van de brug het belangrijkste beoordelingscriterium bij de selectie van de aannemer.

Beheer
Het toekomstig beheer van de brug wordt opgesplitst in twee delen. Het zogenaamde ‘constructieve deel’ wordt door provincie Noord-Holland in beheer genomen. De leeflaag neemt PWN onder haar verantwoording.

Samenwerkingspartners
Natuurbrug Zeepoort wordt gerealiseerd in opdracht van provincie Noord-Holland. Naast gemeente Bloemendaal zijn de samenwerkingspartners het drinkwaterbedrijf PWN, stichting Nationaal Park Zuid-Kennemerland en Staatsbosbeheer. Bij de andere twee bruggen (Duinpoort en Zandpoort) zijn ook nog gemeente Zandvoort, ProRail, Waternet en Natuurmonumenten betrokken.

Zie www.noord-holland.nl/natuurbrugzeepoort voor meer informatie.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet