NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Aanvullende tegemoetkoming bij schade winterganzen Gelderland

22 jan 2015

De provincie Gelderland vult de tegemoetkoming van het Faunafonds voor landbouwschade door winterganzen op grasland buiten rustgebieden aan tot 100 procent van de getaxeerde schade. Gedeputeerde Staten vragen het Faunafonds deze regeling uit te voeren. Het gaat om een toeslag bovenop de landelijke normen.

Vliegende kolgans; bron provincie GelderlandDe regeling geldt voor vijf jaar en gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2014.

Extra
De landelijke tegemoetkoming is 95 procent van de getaxeerde schade met een eigen risico van 250 euro per bedrijf per jaar. De provincie vult de tegemoetkoming aan tot 100 procent, zonder toepassing van eigen risico. Jan Jacob van Dijk: ‘Ik ben blij met de aanpak van de Gelderse Faunabeheereenheid en met de steun van de Gelderse agrariërs. De extra tegemoetkoming maakt de uitvoering van de Gelderse ganzenaanpak mogelijk.’

Gelderse aanpak ganzen
Bij het opstellen van het Gelderse ganzenbeleid van de Faunabeheereenheid is het landelijk ganzenakkoord uitgangspunt geweest. Hoofdlijnen van de aanpak is het streven naar rust voor trekganzen in de winter en het terugdringen van de landbouwschade in de zomer door reductie van de standganzen. Vooral de reductie van de standganzen is in Gelderland een grote opgave. Het aantal grauwe ganzen moet in vijf jaar teruggebracht worden van 100.000 naar minder dan 30.000. De realisatie van deze opgave, en daarmee de afname van de landbouwschade, verloopt volgens planning geleidelijk. Voor de landbouworganisaties was vooral de invoering van winterrust op meerjarig grasland buiten rustgebieden een grote stap.

Behandelbedrag
De aanvullende Gelderse tegemoetkoming geeft tevens invulling aan motie 61 die in de vergadering van Provinciale Staten van 24 september 2014 is aangenomen. In deze motie wordt het college van Gedeputeerde Staten verzocht om te trachten het behandelbedrag substantieel te verlagen. Aanpassing van het landelijke behandelbedrag is niet mogelijk. De aanvullende tegemoetkoming verzacht de financiële schade van grondeigenaren bij de opvang van winterganzen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet