NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Afsluiting landinrichtingsproject De Hilver

11 juli 2016

Donderdag 14 juli komt na 37 jaar een formeel einde aan landinrichtingsproject De Hilver in de gemeenten Hilvarenbeek, Oisterwijk en Oirschot. Daarmee komt de laatste ruilverkaveling die onder de oude landinrichtingswet is gestart ten einde.

Tijdens de landinrichting is 8.120 hectare grond verkaveld van liefst 2.500 eigenaren en pachters. 5.000 Percelen wisselden van eigenaar. Ook is zo’n 700 hectare aan nieuwe natuur – waaronder een weidevogelgebied voor onder meer de grutto – ingericht, zeven kilometer aan beken hersteld en tien kilometer aan wegen verbeterd en aangelegd. Het gebied kreeg wandel-, fiets- en ruiterpaden, een natuurijsbaan, poelen en diverse rust- en picknickplaatsen.

Decharge
Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte) verleent tijdens de feestelijke afsluiting op 14 juli, namens Gedeputeerde Staten, formeel decharge aan de landinrichtingscommissie. Ook oud-leden van de landinrichtingscommissie, die jarenlang actief is geweest, en andere betrokken bestuurders zijn hierbij aanwezig.

De Hilver van alle kanten
Tijdens de bijeenkomst wordt het boek ‘De Hilver van alle kanten’ van Karin Anema gepresenteerd. Het boek geeft een fraaie impressie van het gebied, maar brengt bovenal de impact in beeld die het project – waarin belangen van landbouw en natuur soms op gespannen voet met elkaar stonden – op ondernemers, inwoners en andere betrokkenen in het gebied heeft gehad.

Landinrichting anno 2016
Bij actuele herverkavelingsprojecten in Brabant, Wintelre-Oerle en Weerijs-Zuid, heeft de oude Landinrichtingswet plaats gemaakt voor nieuwe wettelijke instrumenten, waarbij meer aandacht is voor participatie van inwoners en minder sturing van de overheid. De aankomende Omgevingswet zet nog sterker in op participatie van inwoners, ondernemers en overheden. De Omgevingswet biedt bovendien meer kansen om meer dan alleen ruimtelijke doelen te realiseren, zoals natuur, wegen, duurzame energie en het oplossen van leegstandsproblemen in het buitengebied.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet