NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Baggerschip Edax van start met aanleg Marker Wadden

19 april 2016

Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat starten met de aanleg van de Marker Wadden, een natuureiland in het Markermeer. Vorige week is groot materieel aangevoerd om dat mogelijk te maken. Eind april 2016 wordt begonnen met het opspuiten en in september 2016 zal het eerste eiland grotendeels zichtbaar zijn.

Natuureilanden Markermeer
Marker Wadden is een uniek project om natuureilanden in het Markermeer aan te leggen. De aanleg van de eerste fase is een belangrijke stap op weg naar veerkrachtige natuur in het Markermeer. Slib, klei en zand uit het Markermeer worden gebruikt om grote eilanden met natuurlijke oevers te maken. De Marker Wadden geven zo een impuls aan de natuur en recreatieve belevingsmogelijkheden in het hart van Nederland. De provincie Flevoland zet zich samen met andere overheden in voor een robuust Markermeer-IJmeer en draagt financieel bij aan de realisatie van de eerste fase van de natuureilanden. De Marker Wadden is één van de 3 icoongebieden die de provincie opneemt in de ontwikkeling van het op te richten Nationaal Park Het Nieuwe Land.

Baggerschip Edax
Donderdag 14 april 2016 passeerde een 650 meter lange leiding de sluizen bij Den Oever en bij de Houtribdijk. Vrijdag 15 april 2016 voer de Edax via het Noordzeekaneel, de Oranjesluizen en de Schellingwouderbrug naar het Markermeer. De Edax, een snijkopzuigerschip, van Boskalis is 89 meter lang en beschikt over een snijkop die met een snelheid van 30 omwentelingen per minuut klei lossnijdt van de bodem. De klei wordt met een buis en pompen naar boven gehaald. In totaal zal het schip voor de aanleg van de eerste fase van de Marker Wadden circa 7 miljoen kuub zand en klei baggeren.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de website van de Marker Wadden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet