NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Banen uit de natuur halen

3 sep 2019

Het provinciebestuur van Limburg zoekt meer locaties voor natuurontwikkeling. Die gebieden kunnen nieuwe banen op het platteland opleveren. ,,Natuur heeft immers een economische waarde waarmee ondernemers op het platteland hun brood mee kunnen verdienen. Bovendien kunnen zij bijdragen aan het beheer van die natuur,” zegt gedeputeerde Carla Brugman.

Een en ander blijkt uit het Europees project Wildlife Economy, waarvan de Provincie Limburg kartrekker is namens zeven andere partners in Europa. Om het project handen en voeten te geven heeft de provincie uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling ruim € 1,2 miljoen gekregen. Dat geld wordt verdeeld over de partners, zoals het Grenspark Kempen in België, maar ook over Duitse, Zweedse en Spaanse natuurprojecten.

De idee is dat er in de toekomst overal in Europa grond vrijkomt waarvoor een nieuwe bestemming moet worden gezocht. Natuurontwikkeling, zoals langs de Limburgse Maas, is een van de mogelijkheden waar ook de omgeving haar brood mee kan verdienen, zoals horeca en toerisme. Dat is dan ook de reden waarom Brussel oren heeft voor dit project; het platteland leefbaar houden door het een nieuwe economische basis te geven.

De Provincie Limburg gaat om die reden kijken waar dit nog meer in Limburg kan worden toegepast dan alleen de Grensmaas tussen Maastricht en Maasbracht en de Zandmaas in Noord- en Midden-Limburg. Het project is gebaseerd op de overtuiging dat wilde natuur economisch waardevol is en een nieuwe bron van inkomsten kan opleveren.


,,Evenzo belangrijk bij dit project is dat alle betrokken partners in Europa van elkaar kunnen leren door het uitwisselen van ervaringen,

aldus gedeputeerde Carla Brugman. ,,Collectief leren staat centraal. Maar we stimuleren uitdrukkelijk ondernemers die duurzaam gebruik gaan maken van dit nieuwe landschap, zoals natuurtoerisme.”

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet