NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bee deal in Boskoop getekend

17 sept 2015

In Boskoop is op 11 september j.l. de Bee Deal getekend. Hoogheemraadschap van Rijnland, Gemeente Alphen aan den Rijn, Greenport Boskoop namens de boomkwekers en Bureau Watersnip maken in de Deal afspraken om samen de leefomgeving van bijen te verbeteren. En dat is hard nodig. Bijen zijn als bestuivers van voedsel- en siergewassen cruciaal in onze voedselvoorziening en tuinen. Maar de bijen hebben het moeilijk. Onder het motto “iedereen kan wat doen voor de bijen” heeft adviesbureau CLM daarom een groot aantal partijen samen gebracht in het ketenproject Bee Deals.

Ondertekening
Wethouder de heer van Velzen van Gemeente Alphen aan den Rijn, hoogheemraad mevrouw Leewis en voorzitter de heer Gerritsen van Greenport Boskoop waren aanwezig bij de officiële ondertekening van de Bee Deal op 11 september. De ondertekening vond plaats op de boomkwekerij van de familie de Bruijn in Boskoop. Doel van de Bee Deal is dat het voedselaanbod, de nestgelegenheid en de leefomgeving voor honing- en wilde bijen in en rondom Boskoop wordt verbeterd. Met deze ondertekening leggen de deelnemende partijen de afspraken vast en kregen zij symbolisch een blije bij uitgereikt.

Blij met de bij
Boskoopse boomtelers weten hoe belangrijk bijen en hommels zijn. Zonder bestuiving vormen hun sierplanten geen bessen. Op diverse kwekerijen worden daarom bijenkasten geplaatst. Als de beshulst llex verticillata bloeit, gaat het om meer dan 200 bijenkasten in de regio!
Omgekeerd is de diversiteit van het stuifmeel- en nectaraanbod op de bedrijven goed voor de bijen. De circa 600 boomkwekerijen van Greenport Boskoop kweken immers een heel veel verschillende tuinplanten en bomen.
Veel kwekers maken gebruik van natuurlijke vijanden zoals roofmijten en lieveheersbeestjes om plagen te bestrijden. Zo hoeven ze minder chemische bestrijdingsmiddelen in te zetten. Met het inzaaien van bloeiende groenbemesters zoals Tagetes houden boomkwekers hun bodem vitaal. Ze bestrijden er schadelijke aaltjes mee. Deze groenbemesters zijn ook aantrekkelijk voor bijen. Inmiddels zaait een groeiend aantal telers bloemrijke randen in via de projecten Bee Deals en Blij met de Bij. De randen leveren voedsel en schuilplaatsen voor bijen, andere bestuivers en natuurlijke vijanden.

Wilde bijen
De gemeente Alphen aan de Rijn en het hoogheemraadschap van Rijnland onderzoeken de mogelijkheden om op hun terreinen meer voedsel- en overwinteringsplaatsen voor wilde bijen te creëren. Het gaat dan om het slim inrichten van gemeentelijke terreinen nabij Archeon, waterberging de Lansing, wegbermen en voor het waterschap om de terreinen van de afvalwaterzuiveringen. In het komende jaar wil de gemeente vanuit het netwerk Bijenlandschap Alphen aan de Rijn ook bijdragen aan meer voorlichting over nut en noodzaak van de bij en aan monitoring van de voorkomende soorten.
Watersnip Advies organiseerde dit voorjaar de omvorming van de voormalige bouwweg op de Sloenedijk in het Reeuwijkse plassengebied tot natuurlijk wandelpad. Deze zomer konden de wandelaars genieten van een bonte kleurenpracht en van de vele soorten bijen, hommels en vlinders die hier nectar verzamelen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet