NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Beheren en beschermen van bijzondere natuur

15 mei 2019

Met de komst van de gemeente Vijfheerenlanden naar de provincie Utrecht per 1 januari 2019, is er 1.100 hectare beschermde natuur bijgekomen. De provincie beheert en beschermt de kwetsbare natuur en werkt daarbij samen met verschillende partijen. Een belangrijke rol is weggelegd voor René Garskamp, boswachter van het Zuid-Hollands Landschap en het Utrechts Landschap en Thomas van Bart, toezichthouder van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht.

Parels in Vijfheerenlanden zijn de beschermde Natura 2000-gebieden Zouweboezem, Uiterwaarden Lek en Lingegebied en Diefdijk-Zuid, samen bijna 600 hectare.

Beheer en behoud natuurgebieden
René Garskamp vertelt: “Als boswachter houd ik me vooral bezig met het beheer en behoud van de natuurgebieden. Dat doe ik niet alleen, dat lukt niet met zo’n groot gebied in beheer. Veel van het werk wordt verzet door zo’n 25 vrijwilligers en aannemers uit de streek. Ik stuur hen aan, regel onder meer contracten met pachters, het onderhoud van sloten en het maaiwerk.”

Gastheer
“Bovenal ben ik gastheer voor de mensen die onze gebieden bezoeken,” geeft René Garskamp aan. “Dat zijn vooral natuurliefhebbers, die komen genieten van de dieren en prachtige landschappen die we hier hebben. Denk aan de uiterwaarden met de ganzen in de winter of de weidevogels in de Huibert en de Zouweboezem in het voorjaar.”

Betrokken
“Natuurlijk moet ik ook wel eens optreden tegen bezoekers die hun hond uitlaten in een rustgebied voor dieren,” legt René Garskamp uit. “Maar de meeste bezoekers zijn juist erg betrokken bij de natuur. Ik krijg ook veel vragen van bezoekers. Bijvoorbeeld waarom we bomen kappen in de Zouweboezem. Dat doen we om de openheid in het gebied terug te krijgen, waardoor meer soorten weidevogels zich hier nestelen. We doen nooit zomaar iets, overal is over nagedacht.”

Beschermen bijzondere planten en dieren
Thomas van Bart vervolgt: “De provincie Utrecht heeft de RUD opdracht gegeven om toe te zien op de regels van de Wet natuurbescherming en als dat nodig is te handhaven. Zo beschermen we de bijzondere planten en dieren in bijvoorbeeld de uiterwaarden en de Zouweboezem.”

Advies
“Een groot deel van mijn werk is het geven van advies,” vertelt Thomas van Bart. “Aan gemeenten en provincie, maar ook aan inwoners en bedrijven die hun woning of bedrijf willen isoleren of renoveren. Dan kijken we samen hoe ze de werkzaamheden zo kunnen uitvoeren dat vleermuizen of gierzwaluwen niet worden verstoord. Door alternatieve nestplaatsen te regelen bijvoorbeeld. We zijn dus zowel actief in stedelijk als in landelijk gebied. In het voorjaar zijn we vaak druk met meldingen dat broedende vogels worden verstoord door werkzaamheden of evenementen. We zoeken elke melding uit en handhaven als het nodig is.”

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet