NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bereik Natuur- en Milieueducatie in Limburg in kaart gebracht

16 maart 2016

In opdracht van Provincie Limburg hebben IVN Limburg en de Open Universiteit Heerlen in 2014/2015 een driedelig onderzoek verricht naar het bereik van, en de tevredenheid over Natuur- en Milieueducatie (NME) in Limburg. De Provincie wil namelijk door versterking van natuureducatie de betrokkenheid en kennis van burgers en gemeenten bij natuur vergroten.

Gezamenlijk aan de slag
De resultaten van deze onderzoeken zijn inmiddels gepresenteerd aan de Provincie en de verschillende NME-aanbieders in Limburg. Op basis van de onderzoeken gaan de NME-aanbieders gezamenlijk aan de slag om de aanbevelingen die uit de onderzoeken zijn gekomen om te zetten in actieplannen om NME toekomstbestendig te maken.

Bereik basisscholen
Er zijn in totaal drie deelonderzoeken verricht door de Open Universiteit Heerlen. Het eerste onderzoek richtte zich op het bereik van NME richting basisonderwijs. Hoeveel kinderen in het basisonderwijs komen in aanraking met deze vorm van educatie? Uit dit onderzoek kwam naar voren dat eind 2014 ruim 80% van de basisscholen in Limburg een vorm van NMW aanbood aan zijn leerlingen. Echter zijn er de laatste jaren bezuinigingen doorgevoerd in zowel de NME sector en bij gemeenten, waardoor het anno 2016 niet meer zeker is of deze 80% nog gehaald wordt. Het is dus erg belangrijk om de schouders onder een plan te zetten om Natuur- en Milieueducatie op alle scholen mogelijk te maken.

Tevredenheid over NME aanbod
Het tweede onderzoek betrof een focusonderzoek en vond plaats in 2015 onder enkele basisscholen. Over het algemeen zijn de ondervraagde scholen tevreden over het aanbod, maar in het onderzoeksrapport worden ook aanbevelingen gedaan om het aanbod nog verder te verbeteren. Zo zou het NME aanbod beter geïntegreerd kunnen worden in de leerlijn van de school. Ook zouden scholen meer gebruik maken van het NME aanbod als vervoer naar locaties in de natuur geregeld zou worden, of als activiteiten juist in natuur rondom school worden aangeboden.

Bekendheid NME aanbod bij gemeenten
Het laatste en derde deelonderzoek richtte zich eind 2015 op de gemeenten in Limburg. Hoe staan zij tegenover NME en wordt dit vanuit gemeenten gestimuleerd en gefaciliteerd? Het onderzoek laat veel verschillen zien tussen de gemeenten. Sommige gemeenten trekken een groot budget uit voor NME, terwijl anderen hier helemaal geen budget voor gereserveerd hebben. Dit wil echter niet altijd zeggen dat de NME centra en de scholen helemaal geen geld krijgen van deze gemeenten. Het kan ook zijn dat het uit een ander potje betaald wordt. Uit het onderzoek kwam tevens naar voren dat er nog werk aan de winkel is voor de NME aanbieders om de noodzaak van NME bij gemeenten beter onder de aandacht te brengen. Bij nog niet alle gemeenten staat NME namelijk hoog op de agenda.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet