NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bermgras Flevoland zinvol als biomassa

18 maart 2015

Maaisel van Flevolandse bermen kan dienen voor het opwekken van energie. Dat is een mogelijk voorbeeld van Flevolands deelname aan de Green Deal Grassen en Gewassen, een afspraak van de Amsterdam Economic Board en partijen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Gedeputeerde Staten hebben onlangs besloten om ook deel te nemen aan de Green Deal Grassen en Gewassen. In dat verband is de provincie bezig om de mogelijkheden te onderzoeken om Flevolands bermmaaisel als biomassa te kunnen verwerken. Het mogelijke resultaat voor de provincie: mooiere bermen, kostenreductie en een versterking van de ‘bio-based economy’.
Drie sporenbeleid

Met de Amsterdam Economic Board en de gemeenten Haarlemmermeer en Amstelveen zet Flevoland in 2015 in op drie sporen. Nieuwe vormen van aanbesteden die beter aansluiten op behoeften en ontwikkelingen van de markt. Maar ook het stimuleren van bedrijven die innovaties ontwikkelen op het gebied van het verwerken van bermgras.
Knelpunten in wetten wegnemen

Het is van belang dat bestaande belemmeringen in de regelgeving worden aangepakt. Het ministerie van EZ bekijkt welke knelpunten er liggen in de wet- en regelgeving van bedrijven die met innovaties bezig zijn in de verwerking van bermgras.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet