NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bescherming Waddenzee moet beter

16 apr 2015

De bescherming van Werelderfgoed Waddenzee moet veel beter geregeld worden. Dat blijkt uit de resultaten een groot onderzoeks- en herstelproject dat de Rijksuniversiteit Groningen en NIOZ samen met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer vandaag op een symposium in Leeuwarden presenteerden. ‘De resultaten zijn baanbrekend en vragen om aanscherping van beleid en beheer’, concludeert regiodirecteur Wilfred Alblas van Natuurmonumenten. ‘De gepresenteerde natuurkaart laat zien waar toekomstige zeereservaten zouden moeten liggen. Het onderzoek toont aan dat herstel van de natuurlijke rijkdom geen eenvoudige opgave. Dat onderstreept het belang van een goede bescherming van de bestaande mossel- en oesterbanken en zeegrasvelden en de plekken waar nieuwe ontstaan.’

Voor het eerst compleet beeld
Natuurmonumenten is verheugd dat voor het eerst in de geschiedenis de natuur van de wadplaten goed in kaart is gebracht. ‘Tot nu toe werd de staat van de Waddenzee beoordeeld aan de hand van een paar soorten. Nu hebben we het complete beeld,’ stelt Alblas vast. ‘We weten nu dat het belang van zandplaten en van mossel- en oesterbanken veel groter is dan we eerder dachten.’

Alblas maakt zich zorgen over de continuïteit van een goede monitoring in de Waddenzee. ‘Het dreigt steeds wegbezuinigd te worden, terwijl het onmisbaar is voor een goed beheer van het Werelderfgoed.’

Natuurbeheer organiseren
Het beheer van de natuur in de Waddenzee is sowieso een zorgpunt van Natuurmonumenten. Dat concludeerde de Algemene Rekenkamer vorig jaar ook. Zonder formele positie nam Natuurmonumenten samen met Staatsbosbeheer het initiatief genomen om met de onderzoekers vanuit Waddensleutels de natuurwaarden van de Waddenzee in beeld te brengen. ‘Typisch werk voor ons als natuurbeheerders. Vanuit onze zorg voor de natuur pakken we die rol graag op,’ legt Alblas uit. ‘Wat ons betreft krijgen de natuurorganisaties het mandaat van de overheid om het natuurbeheer in de Waddenzee te organiseren.’

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet