NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Bezoek nu de Kennisbank-ANLb

28 sept 2018

Heeft u al een bezoekje gebracht aan de Kennisbank-ANLb? Het is dé verzamelplaats voor alle beleids- en uitvoeringsinformatie over het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in Nederland. De online tool op de website van BIJ12 brengt beleids-, onderzoeks- en praktijkinformatie over het ANLb samen.

De Kennisbank is openbaar toegankelijk en bedoeld voor de ketenpartners van het ANLb: BIJ12, provincies, het Ministerie van LNV, RVO.nl, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), collectieven, BoerenNatuur, soortenorganisaties en andere geïnteresseerden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet