NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Bijna 10 miljoen euro voor project Marconi in Delfzijl

5 dec 2014

Het Waddenfonds kent een bedrag van 9.950.000 euro toe aan het Marconi-project in Delfzijl. Marconi, dat staat voor Maritieme concepten in beeld, omvat meerdere deelprojecten waarbij de leefbaarheid, natuur, waterkering en recreatie aangepakt worden in en om Delfzijl. Het is de eerste keer dat het Waddenfonds zo'n groot bedrag toekent aan een project in de provincie Groningen.

Hogere zeespiegel
De aanpak van de dijk is nodig vanwege de hogere zeespiegel aan de kant van het Wad enerzijds, en de bodemdaling als gevolg van de gaswinning landinwaarts anderzijds. Bovendien wordt het centrum van Delfzijl weer verbonden met de Waddenzee.

Verbetering ecosysteem Eems-Dollard
De verbetering van de dijk gaat hand in hand met de aanleg van natuur. De natuurplannen bestaan niet alleen uit de aanleg van 16 hectare kwelderlandschap voor de Handelskade-Oost. Ook de verwijdering van de Griesberg – een afvalberg van voormalige sodafabriek Brunnermond – is er onderdeel van. Verder wordt er nog eens 40 hectare aan kwelderlandschap ontwikkeld op de schermdijk langs het zeehavenkanaal. De bedoeling is dat de kwelders de kwaliteit van het ecosysteem in de Eems-Dollard verbeteren.

Nieuw strand
Verder staat in Delfzijl de aanleg van een vergroot strand en een goede loop- en fietsverbinding met het stadscentrum op het programma. De huidige zeedijk, die het centrum van Delfzijl van het water van de Eems scheidt, komt meer landinwaarts te liggen. Daardoor ontstaat er ruimte voor een strand van 2,3 hectare.

Samenwerking
Aan het Marconi-project is vijf jaar gewerkt. Aanvrager is de gemeente Delfzijl, die het plan maakte in samenwerking met de provincie en natuur- en milieuorganisaties. Het Waddenfonds is een samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland, Groningen en Fryslân dat de ecologie en economie van het Waddengebied een impuls geeft.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet