NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Bijna miljoen euro subsidie voor beheer kwelders Waddenkust

30 jan 2015

Beheerders en eigenaren van kwelders aan de Groninger Waddenkust kunnen aanspraak maken op een extra subsidie. Het gaat om een bedrag van bijna 100 euro per hectare. Gedeputeerde Henk Staghouwer maakte dat donderdag 29 januari bekend op een bijeenkomst van de vereniging voor oevereigenaren en gebruikers (VOG).

Te laag
Beheerders van kwelders komen al in aanmerking voor subsidie uit een fonds voor agrarisch natuurbeheer. Dat is geregeld in het natuurbeheerplan (PDF PDF-bestand, 610 KB) van de provincie Groningen. De beheervergoeding bedraagt ruim 100 euro per hectare. Dit bedrag is eigenlijk te laag om ervoor te zorgen dat het aantal dieren- en plantensoorten substantieel toeneemt.
Subsidie verdubbeld

Gezien het belang van het gebied voor natuur, en de natuurwinst die met goed beheer kan worden gehaald, heeft de provincie besloten om voor een periode van zes jaar maximaal 972.000 euro beschikbaar te stellen voor kwelderbeheer. Dat komt neer op 162.000 euro per jaar, oftewel 98 euro per hectare. Daarmee is de subsidie voor kwelderbeheer verdubbeld.

Discussie afgerond
Voor gedeputeerde Staghouwer is de discussie over de kosten van natuurbeheer in de kwelders nu afgerond. "De provincie verwacht van kwelderbeheerders ook ondernemerschap. Het kan niet alleen van subsidies afhangen. Denk bijvoorbeeld aan de inscharing van vee van derden of aan vleesverkoop. Dieren die in een natuurgebied grazen kun je als apart product aan de man brengen. Dat kan extra inkomsten opleveren", hield Staghouwer de leden van de VOG voor.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet