NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Bioblocks benut plantenresten als grondstof voor duurzame bouwelementen

13 mrt 2018

Plantenresten uit Nationaal Park Weerribben-Wieden benutten als grondstof voor duurzame bouwelementen in geluidswallen en tuin- en parkinrichting: dat doet Bioblocks. Nationaal Groenfonds financierde de bouw van de Bioblocks-installatie in Giethoorn.

Nationaal Park Weerribben-Wieden is het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van Noordwest-Europa. Vanwege de soortenrijkdom is het een natuurgebied van groot belang. Maar wil je dit gebied in stand houden, dan moet er ieder jaar een fors aantal hectaren aan aangegroeide plantenmassa in het water, de kragge en het rietplagsel verwijderd worden. Er was geen nuttige bestemming voor de vrijgekomen biomassa, dus was het afval. En afval kost de natuurbeheerders geld. Maar dankzij Driek en Ron Voets is dit afval nu een waardevolle grondstof geworden.

Driek en Ron Voets startten samen hun bedrijf Bioblocks. Driek Voets vertelt: ‘Hoewel de achternaam anders doet vermoeden, zijn wij geen familie. Wel groeiden we op in dezelfde straat en trokken we veel samen op. Qua carrière gingen we verschillende kanten op, maar we bleven raakvlakken houden. Mijn bedrijf TIG Projects is gericht op de productie van schanskorven, waarmee gewapende grondconstructies afgewerkt kunnen worden. En daar raakt mijn werk het werk van Ron. Ron zit met zijn bedrijf in de gewapende grondconstructies, zoals snelweg- en spoortaluds en landhoofden voor bruggen en viaducten. Toen Ron op een dag van een landschapsarchitect de vraag kreeg of er een meer natuurlijke afwerking van taluds mogelijk was, zijn we er samen mee aan de slag gegaan.’

Afzetmogelijkheid gevonden
Een avondje googelen leverde al snel bruikbare informatie op. ‘Wij kwamen het onderzoek van Probos tegen, een Wageningse stichting die in opdracht van Staatsbosbeheer onderzoek had gedaan naar een nuttige toepassing van biomassa die vrijkwam bij het natuuronderhoud in de Weerribben en Wieden. Zij kwamen toen, in 2008, uit op het samenpersen van biomassa tot blokken. Het lukte hen echter niet om een goede afzetmogelijkheid voor deze blokken te vinden. Wij hadden die een aantal jaren later dus wel.’

Medewerking van de gemeente
Met de gegevens van Probos bouwden Ron en Driek een kleine productielijn. Toen dit bleek te werken, zowel qua productie als qua afzet, maakten ze plannen voor het echte werk. Driek: ‘Wij kregen daarbij alle medewerking. Een ambtenaar van de gemeente mocht tijd vrijmaken om ons te helpen bij het opstellen van een goede businesscase. En ons bedrijf konden we vestigen in een vrijgekomen boerderij, in Giethoorn, dichtbij waar de biomassa aan land komt. In het voormalige staldeel staan machines om de blokken te persen en in de opslagruimtes waar vroeger de aardappels bewaard werden, kunnen we nu onze Bioblocks drogen en opslaan. De installatie die we nu hebben, kan naar verwachting per jaar 6 ha biomassa verwerken. Dit levert 3 miljoen Bioblocks per jaar op.’

Financiering door partij die maatschappelijk belang ziet
Voor de nieuwe installatie was een flinke investering nodig. Ron en Driek hadden allebei al een goedlopend bedrijf. Voor Bioblocks gingen ze op zoek naar financiering buiten beide bedrijven om. ‘De Rabobank wilde wel meefinancieren in de aankoop van het bedrijfspand, maar vond investeren in de machines nog te risicovol. Gelukkig kwamen we via het Ministerie van Economische Zaken bij het Groenfonds terecht. Ons project, waarmee we meerdere maatschappelijke belangen dienen, wordt nu gefinancierd door een partij die dat maatschappelijke belang ook ziet. Zonder de inbreng van het Groenfonds hadden wij dit project niet kunnen doorzetten.'

Verdiencapaciteit voor de natuur
Willem Meijers, investment manager bij Nationaal Groenfonds, is erg enthousiast over het project. ‘Van begin af aan was duidelijk dat wij mee zouden financieren in de installatie. Dit project zorgt voor verdiencapaciteit voor de natuur. Dit helpt de natuurontwikkeling in Nederland dus zeker vooruit. En vergeet ook de milieuwinst niet: er wordt voor zeer lange tijd CO­­2 vastgelegd. De afzetmarkt moet nog verder worden bewerkt, maar door de ervaring van beide ondernemers heb ik daar alle vertrouwen in.’

Nog meer toepassingen
Met die afzetmarkt lijkt het wel goed te komen. Driek: ‘Wij hebben de geluidswerende werking van Bioblocks laten onderzoeken en die blijkt behoorlijk te zijn. Dus werken we nu samen met Rijkswaterstaat aan de toepassing van Bioblocks in circulaire geluidsschermen. Cassettes gemaakt van gerecycled kunststof, gevuld met gerecyclede matrassen, worden nu afgewerkt met Bioblocks. We maken op deze manier nuttig gebruik van allerlei afvalstromen, die bovendien aan het eind van de levensduur van de geluidsschermen ook nog eens opnieuw gebruikt kunnen worden. En daar komt binnenkort nog iets nieuws bij: iemand opperde om mossen te laten groeien op de Bioblocks langs de snelwegen. Mossen kunnen namelijk fijnstof uit de lucht vangen. Dus ook daaraan werken we nu met Rijkswaterstaat. De Bioblocks helpen zo flink mee aan de vergroening van de snelwegen.’

Katalysator voor andere innovaties
De toepassing van de Bioblocks wordt dus steeds breder. Driek: ‘We verwachten onze Bioblocks ook te kunnen gaan gebruiken voor binnenmuren in woningen. We zijn al benaderd door een partij die afval uit waterzuiveringsinstallaties omzet tot een lijmstof, waarmee we de Bioblocks kunnen lijmen. Het is heel bijzonder om te merken dat ons product ook weer andere innovaties in gang zet.’

Meer informatie over Bioblocks vindt u hier.

Winst voor de natuur:
De terreinbeheerder is van een afvalprobleem af en heeft er een inkomstenbron bij
De grondstof voor de Bioblocks levert 6 ha lege petgaten per jaar op. Dit draagt bij aan het behoud van Nationaal Park Weerribben-Wieden
Er wordt CO2 vastgelegd in deze blokken (voor minimaal 25 jaar)
Bioblocks is een 100 procent recyclebaar bouwmateriaal
Gemaakt van hernieuwbare grondstof, dus biobased economy

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet