NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Boeren in Vlagtwedde bewerken akkers met oog voor bodem en natuur

4 april 2018

Zes pachters gaan de komende tijd de landbouwgrond 'natuurinclusief' bewerken op de Westeresch bij Vlagtwedde. Dat betekent dat er wordt gewerkt met extra aandacht voor natuur, bodem en biodiversiteit. Het proefproject ging op donderdag 5 april van start op de akkers van de Westeresch, waarbij gedeputeerde Henk Staghouwer symbolisch het land bewerkte met een tractor.

Zaaitijd
Deze maand is het tijd om de verschillende gewassen in te zaaien. De komende tijd worden er negen gewassen gezaaid, waar het er eerder om drie tot vier verschillende soorten ging. Dit gebeurt op veertig kleine akkertjes in plaats van acht grote. Behalve dat er meer verschillende gewassen geoogst worden, is het ook de bedoeling dat er een mooi cultuurhistorisch divers landschap tot stand komt.

Onderzoek
Het proefproject op de Westeresch is onderdeel van een groter geheel. Samen met de partnerorganisaties Staatsbosbeheer, Werkgroep Grauwe Kiekendief en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), blijft de provincie werken aan het stimuleren en faciliteren van meer natuurinclusieve landbouw. Er zijn verschillende manieren van natuurinclusieve landbouw. De RUG gaat de komende tijd onderzoek doen om te kijken wat werkt en wat niet, zowel op landbouwkundig als ecologisch gebied.

Duurzame landbouw
De provincie is met boeren en betrokken organisaties volop op zoek naar vormen van duurzame landbouw, met oog voor dieren, planten en omgeving. Hiermee wil de provincie inspelen op de veranderde wensen van de consument, die verantwoord en gezond voedsel wil eten, en op de eisen die tegenwoordig worden gesteld aan natuur en landschap.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet