NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Boskoop & Bodegraven-Reeuwijk helpen de bijen

19 mei 2015

Bijen zijn als bestuivers van voedsel- en siergewassen cruciaal in onze voedselvoorziening en tuinen. Maar de bijen hebben het moeilijk. Gelukkig helpen Hoogheemraadschap Rijnland, Gemeente Alphen aan de Rijn, Greenport Boskoop en Watersnip Advies hen graag een handje. Onder het motto “iedereen kan wat doen voor de bijen” heeft adviesbureau CLM deze partijen samengebracht in het ketenproject Bee Deals. Nu werken zij samen aan de verbetering van de leefomgeving van bijen. Inmiddels zaaien Boskoopse boomkwekers bloemenstroken in en is het eerste Bee Deals informatiebord geplaatst bij het bloemrijke wandelpad aan de Sloenedijk te Reeuwijk.

Blij met de bij
Boskoopse boomtelers weten hoe belangrijk bijen en hommels zijn. Zonder bestuiving vormen hun sierplanten geen bessen. Op diverse kwekerijen worden daarom bijenkasten geplaatst. Als de beshulst llex verticillata bloeit, gaat het om meer dan 200 bijenkasten in de regio!
Omgekeerd is de diversiteit van het stuifmeel- en nectaraanbod op de bedrijven goed voor de bijen. De circa 600 boomkwekerijen van Greenport Boskoop kweken immers een heel veel verschillende tuinplanten en bomen.
Veel kwekers maken gebruik van natuurlijke vijanden zoals roofmijten en lieveheersbeestjes om plagen te bestrijden. Zo hoeven ze minder chemische bestrijdingsmiddelen in te zetten. Met het inzaaien van bloeiende groenbemesters zoals Tagetes houden boomkwekers hun bodem vitaal. Ze bestrijden er schadelijke aaltjes mee. Deze groenbemesters zijn ook aantrekkelijk voor bijen. Inmiddels zaait een groeiend aantal telers bloemrijke randen in via de projecten Bee Deals en Blij met de Bij. De randen leveren voedsel en schuilplaatsen voor bijen, andere bestuivers en natuurlijke vijanden. Op 2e Pinksterdag kunt u op de Boskoopse Plantendag op de Sortimentstuin aan het Rijneveld de boomkwekers bevragen over hun werk. Ook krijgt u dan tips over hoe u uw eigen tuin aantrekkelijk kan maken voor bijen en vlinders.

Wandelpad Sloenedijk
Watersnip Advies organiseerde dit voorjaar de omvorming van de voormalige bouwweg op de Sloenedijk in het Reeuwijkse plassengebied tot natuurlijk wandelpad. De omvorming is gerealiseerd door Vosplan Vastgoedontwikkeling. De nieuwe kleibodem van het pad is ingezaaid met een bloeiend kruidenmengsel wat waardevol is voor tal van insecten. De vele honderden wandelaars die hier lopen zullen binnenkort genieten van een bonte kleurenpracht en van de vele soorten bijen, hommels en vlinders die hier nectar gaan verzamelen.
Het eerste Bee Deals informatiebord is hier geplaatst en informeert de wandelaar over dit bijzondere project.

Bee Deals
Niet alleen in Alphen aan de Rijn en Bodegraven-Reeuwijk zet men zich in voor de bij. In heel Zuid-Holland en Noord-Brabant loopt het unieke ketenproject Bee Deals. Onder begeleiding van CLM en Food4Bees hebben Jumbo Supermarkten, The Greenery, Sodexo, Willem & Drees, Kieft Seed, Brabant Water, samen met de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, de gemeente Oss, de waterschappen De Dommel, Brabantse Delta, Aa en Maas en Rijnland en de Triodos Foundation een tweejarig traject uitgestippeld voor verbetering van de leefomgeving van bijen. Het project loopt tot medio 2016.

Via twitter kunt u @thebeedeals op de voet volgen.

Voor meer informatie:
www.beedeals.nl

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet