NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Brabant Natuursafari: 'Investeren in flora en fauna levert veel op'

1 okt 2018

Zaterdag 29 september vond de Brabant Natuursafari plaats. De provincie organiseerde deze dag om te laten zien dat ingrijpen in de natuur soms nodig is en wat dit oplevert. 55 Deelnemers struinden enthousiast door het Ulvenhoutse Voorbos en het centrum van Breda.

Samen met deskundigen van Staatsbosbeheer en gemeente Breda ontdekten ze bijzondere natuurlocaties en hoe deze in de toekomst behouden kunnen blijven.

Het Ulvenhoutse Voorbos is een van de oudste bossen van Nederland. Het is een natuurgebied dat volgens de Europese richtlijnen beschermd wordt, zodat de zeldzame planten en dieren die er nu nog zijn, ook in de toekomst behouden blijven. De provincie Noord-Brabant investeert veel geld in maatregelen die ervoor zorgen dat het Ulvenhoutse Voorbos over 20 jaar weer zijn oorspronkelijke karakter krijgt. Boswachters Hans Backx en Floris Hoefakker vertelden over de werkzaamheden die Staatsbosbeheer uitvoert om de natuur op langere termijn te behouden, te versterken of te verbeteren.

Toekomstbeeld door bril
Hoe die toekomst eruitziet, zagen de deelnemers door een 3D-bril. De reacties waren erg positief. Boswachter Floris: "Het is altijd lastig om uit te leggen hoe zo’n natuurgebied eruit gaat zien. Mensen kennen het beeld van die bomen soms al 50 jaar en dat wordt ineens anders. Met de 3D-visualisatie die de provincie liet maken, kun je zien hoe het bos er over 10 en 20 jaar uit komt te zien." Ook gedeputeerde Johan van den Hout was onder de indruk: "Wow, het ziet er goed uit. Ik hoop dat ik het nog echt mee ga maken!"

Stedelijke natuur
Ook in de stad is veel natuur te ontdekken. Breda wordt steeds groener en ook dieren krijgen steeds meer ruimte. Dankzij groen neemt de bodem (regen)water beter en sneller op en het zorgt voor verkoeling tijdens hete dagen. Groene schoolpleinen, zoals bij de St. Josephschool, dragen hieraan bij en ook Vogelbescherming Nederland, die zich samen met de provincie inzet voor bescherming van natuur bij woningbouw. Ecologen Rombout van Eekelen en Wouter Schuitema toonden de gemeentelijke plannen met betrekking tot natuurontwikkeling van de singels. Veel van deze plannen zijn al gerealiseerd en zichtbaar, wat op lof kon rekenen van de deelnemers.

Onthulling vleermuisverblijf
Ten slotte onthulde wethouder Paul de Beer samen met Johan van den Hout speciale vleermuiskunstwerken onder de brug bij het stadspark Valkenberg. Dit is een installatie die het geluid van vliegende vleermuizen omzet in licht. Hierbij licht een installatie (met vleermuisvriendelijk licht) op als er een vleermuis de Kennedybrug passeert. Zo worden voorbijgangers geattendeerd op passerende vleermuizen en wordt natuurbeleving in de stad vergroot. Wethouder De Beer: "Maatregelen die we nemen om de natuur te beschermen, worden vaak als ‘procedurele last’ gezien. Maar investeren in faciliteiten voor flora en fauna, levert de stad, haar inwoners en ondernemers veel op; het zorgt voor een groene, gezonde en toekomstbestendige leef- en werkomgeving."

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet