NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Brabant start met sociaal bosbeheer

10 maart 2015

De provincie en BosWerkt willen binnenkort in een aantal gebieden in Brabant starten met sociaal bosbeheer. De gedeputeerden Johan van den Hout (ecologie) en Ruud van Heugten (mobiliteit en financiën) en Ronald Buiting, directeur van BosWerkt, hebben hiertoe een overeenkomst ondertekend.

Mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt krijgen hierdoor zinvolle arbeid. Ze gaan bosrijke natuur onderhouden. Hiermee leveren zij een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van de natuur in Brabant’ aldus gedeputeerde Johan van den Hout.

Pilot
De provincie en BosWerkt starten binnenkort met de proef voor sociaal bosbeheer. De provincie geeft BosWerkt de opdracht om hier, zonder betaling, effectief bosbeheer te realiseren door de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Deze proefprojecten zijn ook bedoeld om andere boseigenaren, zoals gemeenten, te inspireren om mee te doen. Het is de bedoeling dat deze werkwijze uiteindelijk wordt uitgebreid tot de bosrijke provinciale bospercelen buiten het Nationaal Natuur Netwerk.

Duurzaam beheer
De provincie Noord-Brabant is eigenaar van veel kleine bosrijke perceeltjes, verspreid over het hele provinciale grondgebied. Gedeputeerde Van Heugten: ‘Het gaat om ongeveer 80 hectare groen die voornamelijk direct langs onze provinciale wegen liggen. Die moeten goed onderhouden worden. Het is natuurlijk prachtig als we dit werk nu kunnen uitbesteden aan een gespecialiseerde partij die een kans biedt aan mensen die graag willen werken. Ik zie het als een mooie win-win-situatie’.

Maatwerk
Afhankelijk van de locatie zullen de percelen beheerd worden met aandacht voor recreatie en beleving, natuurwaarden en houtproductie. Medewerkers van BosWerkt verwerken het hout dat bij het beheer vrij komt zoveel mogelijk tot hoogwaardige en duurzame houtproducten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet