NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Brabantse Natuurmaatregelen werpen vruchten af

30 sept 2015

Over de hele linie gaat het weer wat beter met de biodiversiteit in Brabant. Zo bleek vandaag tijdens het tweejaarlijks symposium ‘Biodiversiteit en leefgebieden’ in het provinciehuis in Den Bosch. Ook de beheerder van het jaar 2015 werd daar gehuldigd.

Ruim 350 beleidsmedewerkers en natuurvrijwilligers kwamen bij elkaar om de ontwikkeling van plant- en diersoorten met elkaar te bespreken.

Soorten keren terug
Op tal van plaatsen in Brabant zorgen natuurmaatregelen ervoor dat veel bedreigde en zeldzame planten en dieren weer floreren. Zoals op De Plateaux bij Valkenswaard en Pannenhoef bij Rijsbergen. Op de nieuwe heideterreinen en bij de vennen keerden veel soorten terug zoals Gentiaanblauwtje, Stijve Moerasweegbree, Veldkrekel en Nachtzwaluw.

Grutto
In de herstelde blauwgraslanden van de Vughtse Gement, Moerputten en De Hilver profiteren de sterk bedreigde Spaanse Ruiter, Melkviooltje en Stijve Ogentroost. Zelfs de door velen ten dode opgeschreven grutto, watersnip en knoflookpad laten zich weer zien in gebieden waar maatregelen worden genomen, zoals in De Hilver en Beerse Overlaat. Ook de zeearend en de boommarter hebben Brabant onlangs weer weten te vinden.

Niet tè optimistisch
‘Het is duidelijk dat waar we gericht maatregelen nemen om leefgebieden te verbeteren, dit vrijwel meteen positieve effecten heeft. Een succes van velen, want terreinbeheerders, waterschappen en heel veel vrijwilligers hebben er de schouders onder gezet’.

Stikstof bedreiging
Gedeputeerde Van den Hout waarschuwt voor een te groot optimisme: ‘Recente onderzoeken tonen aan dat overmatige stikstofdepositie een sterke bedreiging vormt voor de bodemkwaliteit en voor de biodiversiteit van heide-, bos- en vengebieden. Een overmaat aan stikstof in de bodem werkt door in planten en gewassen en zorgt ervoor dat dieren die afhankelijk zijn van deze planten, verdwijnen. Tal van karakteristieke soorten, zoals grutto, korhoen en wulp redden het daarom niet meer op de hei. Voor duurzaam herstel zullen we een tandje moeten bijzetten.’

Beheerder van het jaar
Beheerder Mari de Bijl van het Brabants Landschap werd tijdens het symposium uitgeroepen tot ‘Beheerder van het jaar 2015’. De Bijl is al vele jaren een bekend gezicht in de natuur van Zuidoost-Brabant. Hij werkt mee aan natuurherstelprojecten, begeleidt vrijwilligers die in de natuur monitoren en draagt zijn kennis over met veel betrokkenheid en humor. In Zuidoost-Brabant is De Bijl ook bekend door zijn maandagmorgen-natuurcolumn in het Eindhovens Dagblad. Hij was ook één van de eerste twitterende boswachters. Als waardering voor zijn positieve werk en instelling kreeg hij een certificaat en een natuurfoto.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet