NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Brabantse steden zetten stevig in op natuurnetwerk in Brabant

4 okt 2016

De provincie Noord-Brabant heeft zich tot doel gesteld om het Natuurnetwerk Brabant (voorheen de ecologische hoofdstructuur) te realiseren. Hiervoor is het Groenontwikkelfonds Brabant opgericht.

Om actief aan de het natuurnetwerk bij te dragen, hebben de vijf grote Brabantse steden (Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch en Tilburg) samen een voorstel uitgewerkt voor het realiseren van minimaal 500 hectare aan natuur en 40 kilometer aan ecologische verbindingszones. Deze inspanning hebben ze vastgelegd in het bidbook 'Steden als schakels binnen natuurnetwerk Brabant' en op 4 oktober aangeboden aan de Brabantse gedeputeerde Johan van den Hout van Natuur, Milieu en Water.

40 miljoen euro
Met de uitvoering van het bod van de 5 steden is een bedrag van zo'n 40 miljoen euro gemoeid. De B5-steden vragen aan het Groen Ontwikkelfonds Brabant om de helft van dit bedrag voor haar rekening te nemen. De steden dragen zelf zorg voor het beheer van de nieuw aan te leggen natuur.

Natuur in en rond de stad
De vijf grote steden van de provincie Noord-Brabant werken al jaren, samen met andere partijen, aan de ontwikkeling van natuur in en rond de stad. Groen in de stad zorgt voor een prettige leefomgeving. Het draagt bij aan schone lucht, zorgt voor de afvoer van water bij hevige regenval en het beperkt hittestress door klimaatverandering. In het stedelijke gebied is groen inmiddels een integraal onderdeel geworden van ruimte ontwikkelingen als wonen, werken, recreatie, waterbeheer en zorg voor het milieu. Ook is er groeiende aandacht voor biodiversiteit, klimaatadaptie en stadsecologie. Het resultaat mag er zijn: natuur in en om de stad is een onlosmakelijk onderdeel geworden van het natuurnetwerk in Brabant, waarbij groen steden waardevolle schakels zijn geworden binnen het regionale netwerk van groengebieden.

500 hectare nieuwe natuur
In het bidbook 'Steden als schakels binnen natuurnetwerk Brabant' presenteren de steden hun gezamenlijke inspanning om de komende jaren minimaal 500 hectare aan nieuwe natuur te ontwikkelen en 40 kilometer aan ecologische verbindingszones. De gezamenlijke aanpak is essentieel om tot goede groenverbindingen en het versterken van biodiversiteit te komen. De natuur houdt zich immers niet aan gemeentegrenzen. Door kennis en ervaringen te delen over wat werkt, kunnen de steden bovendien van elkaars ontwikkelingen profiteren. De B5-steden hebben hun krachten voor de komende jaren gebundeld en zetten in op een forse investering in nieuwe natuur. Zo dragen ze concreet bij aan het versneld realiseren van het natuurnetwerk Brabant. De steden willen hierin samenwerken met omliggende gemeenten, partners, maatschappelijke organisaties, bewonersinitiatieven en het bedrijfsleven. Deze samenwerking levert niet alleen betrokkenheid op, maar zorgt ook voor innovatieve ideeën, waardecreatie en cofinanciering.

Flexibiliteit nodig
Om het bod te kunnen waarmaken is meer flexibiliteit in de begrenzing van het natuurnetwerk Brabant en de natuurdoeltypen noodzakelijk en cruciaal. Het gaat er vanuit oogpunt van de ecologie namelijk niet om waar de hectares nu liggen, maar waar ze het meeste resultaat en effect opleveren. De steden vragen de provincie dan ook om hier medewerking aan te verlenen.

Voorbeeldfunctie
Gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Milieu en Water) toonde zich uitermate tevreden met het aanbod van de B5-steden, die daarmee in zijn ogen een voorbeeldfunctie vervullen. "Als het om de natuur gaat, hebben we elkaar nodig en kunnen we elkaar versterken. We zijn heel blij dat de vijf grootste Brabantse gemeenten met dit bod hun ambitie tonen en ook een ambassadeursrol willen vervullen naar andere gemeenten", aldus Van den Hout. Hij kondigde aan dat de provinciale subsidie voor de aanleg van droge Ecologische Verbindings Zones (EVZ) tijdelijk wordt verhoogd van 50% tot 75%, waardoor meer financiële ruimte ontstaat voor groene plannen van gemeenten.

De komende weken hopen de B5 het bod met de Provincie Noord-Brabant verder uit te werken in een overeenkomst.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet