NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

Brandweer en terreinbeheerders Brabant samen tegen natuurbranden

20 nov 2014

Natuurbranden komen in Nederland van oudsher met enige regelmaat voor. De aanpak om deze branden te voorkomen of onder controle te krijgen is de laatste tijd aan het veranderen. Terreinbeheerders en brandweer werken steeds intensiever samen voor een hogere veiligheid èn een lager risico op natuurschade. In Brabant is deze week de aftrap voor de aanpak van een flink aantal natuurgebieden.

Op initiatief van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gaan de ‘groene’ en ‘rode’ wereld samen het veld in om tot een betere samenwerking te komen. Tijdens de cursus ‘Omgaan met Natuurbranden’ worden onder andere de Loonse en Drunense Duinen, het Mastbos bij Breda, Landgoed De Utrecht en Grenspark De Zoom Vrachelse- en de Rucphense heide gezamenlijk bezocht. Per terrein wordt bekeken waar de risico’s zijn en welke inrichtingsmaatregelen er genomen kunnen worden om risico’s te verminderen en onbeheersbare natuurbranden te voorkomen.

Beheersbare effecten
Onbeheersbare natuurbranden kunnen grote ecologische en veiligheidsproblemen opleveren. Het gevaar voor veiligheid ligt vooral in natuurgebieden met gebruiksfuncties, zoals bewoning, recreatie en infrastructuur. Naast de hoeveelheid biomassa en brandbaarheid van de aanwezige vegetatie bepalen ook de ligging van wegen en paden en de structuur van de begroeiing of er onbeheersbare branden kunnen ontstaan. Daartegenover leert de ervaring dat kleinschalige, beheersbare natuurbranden ook positieve ecologisch effecten kunnen hebben die passen binnen het terreinbeheer.

Samenwerking
Om de samenwerking tussen brandweer en beheerders te verbeteren, is deze week een cursus gestart door ecologen van Stichting Bargerveen en brandweermensen van de veiligheidsregio Midden-en West-Brabant. De cursus moet leiden tot kennisuitwisseling en betere communicatie tussen ‘rood en groen’. Het begrijpen van elkaars denkwereld over de risicovolle gebieden levert aan beide kanten veel nieuw inzichten op en daarmee winst voor veiligheid èn natuur.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet