NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Burgerinitiatief en Cultuurfonds voor Natuurgebied Dommeldal

19 maart 2015

De Dommeldal in Noord-Brabant is het gebied langs de beek De Dommel. De beek loopt door Noord-Brabant en is meer dan 85 kilometer lang. Door de jaren heen is de natuurlijke flora en fauna onaangetast gebleven, waardoor er een uniek natuurgebied is ontstaan. Het is het leefgebied van onder meer de IJsvogel en de Wielewaal. Langs de beek tref je fraaie hooilanden aan met orchideeën en bijzondere planten zoals moeraskartelblad. In het voorjaar zwemmen in de poelen salamanders en kwaken overal groene kikkers.

Grenzend aan de Dommeldal lag landbouwgrond, met de eventuele verkoop aan een andere partij bestond het risico dat dit gebied, met de huidige agrarische bestemming, intensief gebruikt ging worden waardoor de natuur en landschappelijke waarden verdwijnen. Dankzij een prachtig initiatief van drie betrokken burgers uit Boxtel, blijft dit unieke stukje Nederland behouden.

Vanwege het hoge landschappelijke- en natuurwaarden en omdat het gebied grenst aan de ecologische hoofdstructuur heeft de commissie Natuur van het Cultuurfonds besloten om de aankoop te ondersteunen. Aangezien het hier een zeer uitzonderlijke situatie betreft, waarin omwonenden een stichting hebben opgericht om de aankoop van dit gebied mogelijk te maken en daarmee als natuurgebied zeker te stellen, zijn er een aantal waarborgen gevraagd. Zo heeft de stichting van de gemeente de toekenning gekregen dat, indien zij eigenaar wordt, de huidige agrarische bestemming wordt omgezet in een natuurbestemming en wordt in de eigendomsakte een kettingbeding opgenomen dat het bestuur het eigendom niet mag vervreemden. Met de ondersteuning van de aankoop van dit gebied draagt het Cultuurfonds bij aan een direct burgerinitiatief, waardoor een natuurgebied wordt zeker gesteld. Er is €35.000 euro toegekend, geld komt onder meer uit het Röpcke-Wynia Fonds, Schwebsange Fonds en Scheltema-Breet Fonds.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet