NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave


(adv.)           

Klanttevredenheidsonderzoek of reputatieonderzoek
geeft adviesbureaus zicht op verbetermogelijkheden.

CLM start quick scan naar bestrijdingsmiddelen in vleermuis en boerenzwaluw

3 dec 2014

Vindt ophoping plaats van bestrijdingsmiddelen in vleermuizen en boerenzwaluwen die rond de boerderij leven? Deze vraag staat centraal in een eerste verkenning die deze week onder leiding van CLM Onderzoek en Advies is gestart.

Vleermuizen en boerenzwaluwen op boerenbedrijven lopen het risico om bestrijdingsmiddelen binnen te krijgen. Boerenzwaluwen vangen dagelijks duizenden insecten op en rond de boerderij. Sommige vleermuissoorten jagen vooral in veestallen op vliegen. Tegen deze insecten worden regelmatig chemische middelen (waaronder de neonicotinoïde imidacloprid) gebruikt om de overlast te bestrijden. Aangetoond is dat vliegen die bestrijdingsmiddelen opnemen soms pas na enkele dagen sterven. Accumuleren deze middelen in vleermuizen of boerenzwaluw? Voor zover bekend is dit nog niet eerder onderzocht. CLM Onderzoek en Advies onderzoekt dit samen met Bionet Natuuronderzoek, het Bureau van de Zoogdiervereniging en het gespecialiseerde meetlaboratorium Eurofins (Lab Zeeuws-Vlaanderen). Monsters worden onderzocht op circa 600 verschillende bestrijdingsmiddelen. Het onderzoek wordt ondersteund door Triodos Foundation en Vogelbescherming Nederland.

Effecten bestrijdingsmiddelen
Effecten van bestrijdingsmiddelen op biodiversiteit kunnen momenteel rekenen op een grote politieke en maatschappelijke belangstelling. Het recente artikel in Nature1 waarin een correlatieve relatie wordt gelegd tussen imidacloprid (een van de neo-nicotinoïden) en de achteruitgang van boerenlandvogels draagt daar zeker aan bij. In de jaren ’60 heeft DDT een grote invloed gehad op de sterfte en achteruitgang van roofvogels in de hele wereld. De huidige generatie middelen is minder schadelijk dan die van vroeger, maar studies naar de opname en aanwezigheid van deze stoffen in vogels en vleermuizen ontbreken.

Nuttige plaagbestrijders
Vleermuizen en zwaluwen zijn nuttige bestrijders van insectenplagen in de landbouw. Er zijn aanwijzingen2 dat vleermuizen in Spanje insectenplagen in rijst kunnen onderdrukken, dankzij het plaatsen van vleermuizenhotels bij rijstvelden.

Bovendien vormen vleermuizen een belangrijk onderdeel van de Nederlandse biodiversiteit. Agrarische bedrijven zijn voor vleermuizen en zwaluwen een belangrijk leefgebied en de uitdaging is dit zo te houden, zodat we ook in de toekomst van deze dieren kunnen genieten.

De verkenning is deze week gestart en in 2015 verwacht CLM met de resultaten naar buiten te komen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet